ARCHIV VÝSTAV

● 06/12/2011–13/01/2013
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Brněnská lékařka MUDr. Marie Richterová byla příkladem poučené milovnice umění a krásných věcí, o které sice nemůžeme mluvit jako o sběratelce v úzkém slova…
● 09/12/2011–18/03/2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Obrazy mysli / Mysl v obrazech je výstava připravená ve spolupráci Moravské galerie v Brně a Deutsches Hygiene-Museum Dresden. Jedná se o mimořádný výstavní…
● 01/12/2011–29/02/2012
Archiv výstav
V pořadí čtvrté intervence do stálých expozic Moravské galerie v Brně jsme realizovali ve stálé expozici Místodržitelského paláce, Pražákova paláce a Uměleckoprůmyslového muzea. Vynikající…
● 04/11/2011–05/02/2012
Pražákův palác
Archiv výstav
Záměrem výstavy V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně je představit hlavní okruhy fotografie z uvedeného období. Na třista vystavených prací znázorní vazby…
● 03/11/2011–04/03/2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Pohádky O Červené karkulce či Perníkové chaloupce se řadí ke klasickým pohádkovým příběhům. Jejich hrdinové provází dětský svět a nezaměnitelným kouzlem působí na generace nejmenších…
● 20/10/2011–15/01/2012
Pražákův palác
Archiv výstav
Sláva Sobotovičová (*1973) ve svých videích a instalacích zachycuje proměny zvolených substancí a inscenovaných scén, v nichž dochází k vychýlení modelové situace přidáním jiné…
● 06/10/2011–08/01/2012
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Výstava prezentuje výsledky soutěže, pořádané každoročně Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví v Praze. Porota složená z předních odborníků z oblasti knižní kultury…
● 26/08/2011–27/11/2012
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Kolem roku 1765 vytvořil proslulý Franz Anton Maulbertsch kresbu představující alegorické znázornění Vítězství Minervy nad Závistí, v němž byla připomenuta tradiční úloha Minervy jako…
● 19/08/2011–23/10/2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Výstava zamýšlená jako součást připomínky 50. výročí založení Moravské galerie v Brně si klade za úkol přiblížit život muzea umění co nejširšímu publiku. Východiskem…
● 15/07/2011–09/10/2011
Pražákův palác
Archiv výstav
Má-li ještě dnes smysl připisovat umění a uměleckým aktivitám váhu a vážnost, pak určitě v případě tvorby Mileny Dopitové, významné postavy českého umění posledních…
● 24/06/2011–30/10/2011
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Moravská galerie v Brně byla založena v roce 1961 a slaví již 50 let existence pod značkou MG. Svými sbírkami však navazuje nejen na…
● 23/06/2011–30/10/2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Kolekce holíčské fajánse patří kvalitou i rozsahem k jedné z nejpočetnějších u nás, zásadním způsobem ji obohatil soubor ze sbírky FrantiškaKretze (1859-1929), zapsaný do…
● 17/06/2011–25/09/2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Brněnská fotografie 19. století patří k méně známým kapitolám zdejších dějin fotografického média, a to i přesto, že k ní náleží celá řada pozoruhodných…
● 14/06/2011–30/10/2011
Muzeum Josefa Hoffmanna
Archiv výstav
Oswald Oberhuber (*1931), žák Fritze Wotruby a Williho Baumeistera, patří i průkopníkům informelu v rakouském malířství a sochařství. Už od 50. let minulého století…