ARCHIV VÝSTAV

● 13/04/2012–30/11/2012
Jurkovičova vila
Archiv výstav
Výstava poprvé představí vedle sebe dva zakladatele moderní architektury na našem území — Jana Kotěru a Dušana Jurkoviče jako tvůrce, kteří každý svým vlastním…
● 06/04/2012–13/05/2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Přední současní umělci a vězni ze sedmi českých věznic poprvé společně vystavují v galerii, umožnil jim to projekt Věznice: místo pro umění. Toho se…
● 08/03/2012–02/09/2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Kůže náleží v dlouhé historii odívání k tradičním materiálům. Sloužila ke zhotovení oděvů určených pro každodenní použití, ale i vyhrazených pro slavení církevních ceremonií. MG…
● 03/02/2012–27/05/2012
Pražákův palác
Archiv výstav
Tvorba Pavla Sterce (* 1985), finalisty 22. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, má nejčastěji podobu komplexních a do detailu promyšlených instalací reagujících na nejrůznější druhy…
● 06/12/2011–13/01/2013
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Brněnská lékařka MUDr. Marie Richterová byla příkladem poučené milovnice umění a krásných věcí, o které sice nemůžeme mluvit jako o sběratelce v úzkém slova…
● 09/12/2011–18/03/2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Obrazy mysli / Mysl v obrazech je výstava připravená ve spolupráci Moravské galerie v Brně a Deutsches Hygiene-Museum Dresden. Jedná se o mimořádný výstavní…
● 01/12/2011–29/02/2012
Archiv výstav
V pořadí čtvrté intervence do stálých expozic Moravské galerie v Brně jsme realizovali ve stálé expozici Místodržitelského paláce, Pražákova paláce a Uměleckoprůmyslového muzea. Vynikající…
● 04/11/2011–05/02/2012
Pražákův palác
Archiv výstav
Záměrem výstavy V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně je představit hlavní okruhy fotografie z uvedeného období. Na třista vystavených prací znázorní vazby…
● 03/11/2011–04/03/2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Pohádky O Červené karkulce či Perníkové chaloupce se řadí ke klasickým pohádkovým příběhům. Jejich hrdinové provází dětský svět a nezaměnitelným kouzlem působí na generace nejmenších…
● 20/10/2011–15/01/2012
Pražákův palác
Archiv výstav
Sláva Sobotovičová (*1973) ve svých videích a instalacích zachycuje proměny zvolených substancí a inscenovaných scén, v nichž dochází k vychýlení modelové situace přidáním jiné…
● 06/10/2011–08/01/2012
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Výstava prezentuje výsledky soutěže, pořádané každoročně Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví v Praze. Porota složená z předních odborníků z oblasti knižní kultury…
● 26/08/2011–27/11/2012
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Kolem roku 1765 vytvořil proslulý Franz Anton Maulbertsch kresbu představující alegorické znázornění Vítězství Minervy nad Závistí, v němž byla připomenuta tradiční úloha Minervy jako…
● 19/08/2011–23/10/2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Výstava zamýšlená jako součást připomínky 50. výročí založení Moravské galerie v Brně si klade za úkol přiblížit život muzea umění co nejširšímu publiku. Východiskem…