TISKOVÝ SERVIS

Kontakt pro média:
Bohdana Slezák Holešová
manažerka pro vztahy s médii
+420 532 169 174; +420 724 516 672
tisk@moravska-galerie.cz
bohdana.holesova@moravska-galerie.cz