LIDÉ

Sekretariát ředitele
Jan Press
ředitel
+420 532 169 131
jan.press@moravska-galerie.cz
Michal Žďárský
tajemník
+420 532 169 131; +420 734 731 148
michal.zdarsky@moravska-galerie.cz
Pavla Dosoudilová
asistentka
+420 532 169 137
pavla.dosoudilova@moravska-galerie.cz

Adéla Hastíková
asistentka
+420 532 169 130
adela.hastikova@moravska-galerie.cz
Oddělení marketingu a komunikace

 

Darja Slavíková
vedoucí oddělení marketingu a komunikace
+420 532 169 189; +420 770 185 477
darja.slavikova@moravska-galerie.cz
Bohdana Slezák Holešová
manažerka pro média
+420 532 169 174; +420 724 516 672
tisk@moravska-galerie.cz
bohdana.holesova@moravska-galerie.cz
Viera Kobielska
produkční marketingu
+420 532 169 151; +420 774 194 034
produkce-marketing@moravska-galerie.cz
Lucie Kratochvílová
manažerka obchodu, správa e-shopu 
+420 532 169 120; +420 724 516 673
obchodni@moravska-galerie.cz
Sylvie Poukarová
specialista online marketingu
+420 532 169 170; +420 778 751 789
marketing@moravska-galerie.cz
Hana Losová Svobodová
event manažerka, fundraising
+420 532 169 176; +420 724 959 212
pronajmy@moravska-galerie.cz
hana.svobodova@moravska-galerie.cz
Zuzana Štursová
asistentka manažerky obchodu, správa e-shopu 
+420 532 169 120; +420 770 169 702
obchodni@moravska-galerie.cz 
Kurátoři – odbor volného a užitého umění
Ondřej Chrobák
hlavní kurátor
+420 724 757 631
ondrej.chrobak@moravska-galerie.cz
Andrea Březinová
kurátorka sbírky textilu a módy
+420 770 183 052
andrea.brezinova@moravska-galerie.cz
Petr Ingerle
kurátor sbírky kresby a grafiky moderního a současného umění
+420 778 533 639
petr.ingerle@moravska-galerie.cz
Michaela Kádnerová
kurátorka sbírky designu
michaela.kadnerova@moravska-galerie.cz
Alena Krkošková
kurátorka sbírky kovů, skla, sbírky starověku a mimoevropských kultur
+420 532 169 325
alena.krkoskova@moravska-galerie.cz
Judita Matějová
kurátorka sbírky rukopisů a starých tisků, sbírky bibliofilií a umělecké knižní vazby
+420 532 169 133; +420 773 661 878
judita.matejova@moravska-galerie.cz
Jiří Pátek
kurátor fotografie a nových médií
+420 770 183 051
jiri.patek@moravska-galerie.cz
Marta Sylvestrová
kurátorka grafického designu
+420 778 498 589
marta.sylvestrova@moravska-galerie.cz
Petr Tomášek
kurátor sbírky starého umění a 19. století
+420 778 533 135
petr.tomasek@moravska-galerie.cz
Lektorské oddělení
Jana Ovčáčková
vedoucí lektorského oddělení
+420 532 169 146, +420 777 855 539
jana.ovcackova@moravska-galerie.cz
Michaela Gerichová
galerijní lektorka
+420 532 169 177, +420 532 169 156
michaela.gerichova@moravska-galerie.cz
Monika Hanuliaková
galerijní lektorka
+420 532 169 173
monika.hanuliakova@moravska-galerie.cz
Karolína Krásová
produkční a koordinátorka dobrovolníků
+420 532 169 177, +420 775 887 428
karolina.krasova@moravska-galerie.cz
Šimon Kříž
galerijní lektor
simon.kriz@moravska-galerie.cz
Robert Spurný
galerijní lektor
+420 532 169 173
robert.spurny@moravska-galerie.cz
Anna Šimková
koordinátorka doprovodných programů
+420 532 169 119
anna.simkova@moravska-galerie.cz
Registr sbírek
Pavla Obrovská
vedoucí registru sbírek
+420 532 169 166; +420 773 777 834
pavla.obrovska@moravska-galerie.cz
Petra Ciupková
dokumentátorka, repropráva
+420 532 169 226
petra.ciupkova@moravska-galerie.cz
Jana Effenbergerová
dokumentátorka, repropráva 
+420 532 169 208
jana.effenbergerova@moravska-galerie.cz 
Patrícia Grundzová
fotografka
+420 770 153 321
patricia.grundzova@moravska-galerie.cz 
Martina Morávková
fotografka
+420 770 153 328
martina.moravkova@moravska-galerie.cz
Management sbírek
Zdeněk Sedláček
vedoucí oddělení managementu sbírek
+420 532 169 206; +420 777 678 181
zdenek.sedlacek@moravska-galerie.cz
Ivana Fialová
správkyně sbírky grafického designu
+420 532 169 206
ivana.fialova@moravska-galerie.cz
Blanka Přikrylová
správkyně sbírky malby a soch
+420 532 169 423; +420 775 881 940
blanka.prikrylova@moravska-galerie.cz
Markéta Kočí
správkyně sbírky fotografie
+420 532 169 206
marketa.koci@moravska-galerie.cz  
Tereza Kučerová
správkyně sbírky kresby a grafiky
+420 532 169 425
tereza.kucerova@moravska-galerie.cz
Magdaléna Trčálková
správkyně sbírky textilu, kovů a orientu
+420 532 169 206
magdalena.trcalkova@moravska-galerie.cz
Milan Janota
správce sbírky dřeva, nábytku a hraček 
+420 532 169 424
milan.janota@moravska-galerie.cz
Oddělní produkce výstav a publikací
Miroslava Pluháčková
vedoucí oddělení produkce výstav a publikací, tajemnice Bienále Brno
+420 532 169 160; +420 724 507 200
miroslava.pluhackova@moravska-galerie.cz
Aneta Chrástová
produkční výstav
+420 532 169 163, +420 778 482 476
aneta.chrastova@moravska-galerie.cz
Žaneta Richterová
produkční výstav
+ 420 532 169 123
zaneta.richterova@moravska-galerie.cz
Lenka Budzáková
projektová manažerka
+420 771 242 332
lenka.budzakova@moravska-galerie.cz
Alena Trojáková
dokumentátorka
+420 532 169 159; +420 532 169 182
alena.trojakova@moravska-galerie.cz
Oddělení výstav
Tomáš Rada
vedoucí oddělení stavby výstav
+420 770 169 703
tomas.rada@moravska-galerie.cz
Pavel Hayek
výstavník
Jakub Hvězda
výstavník
Adam Turzo
výstavník
Archiv
Michaela Růžičková
archivářka
+420 770 193 720
archiv@moravska-galerie.cz
Petra Ciupková
archiv Jiřího Valocha
+420 532 169 226
petra.ciupkova@moravska-galerie.cz
Kateřina Vajdáková
asistentka
katerina.vajdakova@moravska-galerie.cz
Ekonomické oddělení
Sandra Huňková
vedoucí ekonomického oddělení
+420 770 193 880
sandra.hunkova@moravska-galerie.cz
ekonom@moravska-galerie.cz
Lenka Koláčková
hlavní účetní
+420 532 169 145
lenka.kolackova@moravska-galerie.cz
Šárka Fejtová
účetní
+420 532 169 145
sarka.fejtova@moravska-galerie.cz 
Eva Halouzková
účetní
+420 532 169 142
eva.halouzkova@moravska-galerie.cz
Miluše Šrotová
personální referent a evidence majetku
+420 532 169 143
miluse.srotova@moravska-galerie.cz 
Interní audit
Denisa Makki
interní auditorka
+420 532 169 153
denisa.makki@moravska-galerie.cz
Restaurátorské oddělení
Ida Radványiová
vedoucí restaurátorského oddělení, restaurátorka papíru a fotografií
+420 778 446 394, +420 532 169 420 / 411
ida.radvanyiova@moravska-galerie.cz
Lucia Belková
restaurátorka obrazů a soch
+420 532 169 421 
lucia.belkova@moravska-galerie.cz
Miroslav Kluka
restaurátor nábytku
+420 532 169 409
miroslav.kluka@moravska-galerie.cz
Lukáš Kůra
restaurátor keramiky, porcelánu a skla
+420 778 446 393
lukas.kura@moravska-galerie.cz
Alena Hejduková
restaurátorka papíru
+420 532 169 435
alena.hejdukova@moravska-galerie.cz
Jana Kviatkovská
restaurátorka obrazů a soch
+420 532 169 421/412
jana.kviatkovska@moravska-galerie.cz
Knihovna
+420 532 169 127
knihovna@moravska-galerie.cz
Judita Matějová
vedoucí oddělení knihovny, kurátorka sbírky rukopisů a starých tisků, sbírky bibliofilií a umělecké knižní vazby
+420 532 169 133
judita.matejova@moravska-galerie.cz
Jana Lešková
jmenná a předmětová katalogizace
+420 532 169 155
jana.leskova@moravska-galerie.cz
Vladimíra Jelínková
výpůjční služby, MVS, správa depozitářů
+420 532 169 127
vladimira.jelinkova@moravska-galerie.cz
Kateřina Komendová
výměna publikací, analytický katalog
+420 532 169 138
katerina.komendova@moravska-galerie.cz
Kateřina Pavlíková
výpůjční služby, retrokatalogizace
+420 532 169 134
katerina.pavlikova@moravska-galerie.cz
Táňa Šedová
Artotéka
+420 532 169 164; +420 773 782 022
tana.sedova@moravska-galerie.cz
Provozně technické oddělení
Jan Sáňka
investiční technik, vedoucí provozně technického oddělení
+420 532 169 121, +420 773 072 310
jan.sanka@moravska-galerie.czprovoz@moravska-galerie.cz
Dalibor Komárek
referent správy budov
+ 420 532 169 152
dalibor.komarek@moravska-galerie.cz
Soňa Michálková
referent-specialista na veřejné zakázky
+420 532 169 227
sona.michalkova@moravska-galerie.cz
Vladimíra Hojgrová
projektový manažer
vladimira.hojgrova@moravska-galerie.cz
Zbyněk Kroča
zbynek.kroca@moravska-galerie.cz
Ostraha a bezpečnost sbírek
Michal Kučera
vedoucí oddělení ostrahy a bezpečnosti sbírek, bezpečnostní ředitel
+420 532 169 112; +420 602 219 552
michal.kucera@moravska-galerie.cz
Přemysl Choc
referent bezpečnosti
+420 602 189 430
premysl.choc@moravska-galerie.cz