PODPOŘTE NÁS

UMĚNÍ PRO VŠECHNY
Moravská galerie v Brně v roce 2013 jako první veřejné muzeum umění v České republice trvale zrušila vstupné do stálých expozic. Návštěvníci se tak mohou bezplatně seznámit s bohatými uměleckými sbírkami od starého po moderní a nové umění nebo design. Moravská galerie má tak po vzoru zahraničních muzeí a galerií jasný cíl: dostupnější umění pro všechny.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Vstupy do stálých expozic jsou tedy pro návštěvníky zdarma, pokud ovšem budete chtít přispět na provoz uměleckých sbírek, můžete zaplatit dobrovolné vstupné. To vám umožní na základě vlastní úvahy přispět nejen na údržbu stálých expozic, ale především na jejich další rozvoj. Obvyklá výše běžného vstupného do muzeí, galerií, hradů a zámků bývá v rozmezí 100–250 Kč.
Do budování stálých expozic i jejich denního provozu Moravská galerie investuje nemalé finanční prostředky a jakákoli podpora zvenčí je zásadní pomocí pro rozvíjení činnosti galerie. Vaší dobrovolné podpory si velmi vážíme, protože hovoří o vašem vztahu k naší instituci.
CHCETE NÁS PODPOŘIT? KONTAKTUJTE
info@moravska-galerie.cz
Děkujeme za podporu.