ARCHIV VÝSTAV

● 05/06/2013–07/07/2013
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Výstava vítězných prací 8. ročníku mezinárodní fotografické soutěže FRAME, jejímž cílem je poskytovat reprezentativní prostor pro uplatnění volné tvorby fotografům ze střední Evropy. Soutěže…
● 28/05/2013–27/10/2013
Muzeum Josefa Hoffmanna
Archiv výstav
Friedrich Kiesler (1890-1965) byl rakousko-americký sochař, scénograf, teoretik a architekt. Josef Hoffmann ho přizval k realizaci expozice Rakouského pavilonu na Mezinárodní výstavě dekorativních umění…
● 26/04/2013–28/07/2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Výstava přibližuje osobnost Jana Calábka, brněnského profesora botaniky, ale především průkopníka vědecké kinematografie světového významu. Nahlíží na časosběrný film jako vědeckou metodu výzkumu fyziologie…
● 26/04/2013–01/09/2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Výstava představí fotografie českého fotografa Karla Nováka, vyznavače naturismu a amerického fotografa Jocka Sturgese, který je svými snímky z naturistické komunity celosvětově proslulý. Koncepcí…
● 19/04/2013–28/07/2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Společná výstava obrazů He Jinweie (*1967) a Tomáše Císařovského (*1962) je pokusem konfrontovat především českého diváka se současným malířstvím jako účinným médiem reflexe stavu…
● 11/04/2013–27/10/2013
Jurkovičova vila
Archiv výstav
Zdeněk Plesník a Miroslav Navrátil – architekt a designér. Jedny z nejvýznamnějších osobností svých oborů druhé poloviny 20. století v Československu. Pojilo je přátelství,…
● 05/04/2013–07/07/2013
Pražákův palác
Archiv výstav
Rudolf Koppitz (1884-1936) je jedním z nejvýznamnějších dnes znovu objevovaných rakouských umělců českého původu. Patří mezi význačné představitele rakouské fotografie z řad zastánců tradicionalistické…
● 21/03/2013–29/09/2013
Pražákův palác
Archiv výstav
Autor, umělec, spisovatel a dramatik S.d.Ch. využívá spojení koláže a komiksu k úspěšnému uchopení světa, ve kterém, přes všechna hojně citovaná filozofická, umělecká, politická…
● 15/02/2013–19/05/2013
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Tématem výstavy je otázka zachycení a evokace pohybu, tedy obecněji ztvárnění rychlosti, trvání a času v českém umění první třetiny 20. století. V návaznosti…
● 01/02/2013–28/04/2013
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Ve sbírce MG se nachází konvolut pozoruhodných kreseb z pozůstalosti pozdně barokního malíře Judy Tadeáše Suppera (1712-1771). Výstava v Kabinetu představí především kresby, jejichž…
● 24/01/2013–01/09/2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Slavnostně prostřenou tabuli 18. století doplňovaly porcelánové figury a sousoší. Figurální porcelán nebyl pouhou dekorací, nesl především jistá sdělení v symbolice rostlin, zvířat a…
● 01/12/2012–31/05/2013
Místodržitelský palác a Pražákův palác
Archiv výstav
Je podstata uměleckého díla shodná všem projevům vizuální kultury, nebo se liší podle doby vzniku? Jakým způsobem nás oslovuje tvorba středověkých mistrů? Je skutečně…