ARCHIV VÝSTAV

● 11/04/2013–27/10/2013
Jurkovičova vila
Archiv výstav
Zdeněk Plesník a Miroslav Navrátil – architekt a designér. Jedny z nejvýznamnějších osobností svých oborů druhé poloviny 20. století v Československu. Pojilo je přátelství,…
● 05/04/2013–07/07/2013
Pražákův palác
Archiv výstav
Rudolf Koppitz (1884-1936) je jedním z nejvýznamnějších dnes znovu objevovaných rakouských umělců českého původu. Patří mezi význačné představitele rakouské fotografie z řad zastánců tradicionalistické…
● 21/03/2013–29/09/2013
Pražákův palác
Archiv výstav
Autor, umělec, spisovatel a dramatik S.d.Ch. využívá spojení koláže a komiksu k úspěšnému uchopení světa, ve kterém, přes všechna hojně citovaná filozofická, umělecká, politická…
● 15/02/2013–19/05/2013
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Tématem výstavy je otázka zachycení a evokace pohybu, tedy obecněji ztvárnění rychlosti, trvání a času v českém umění první třetiny 20. století. V návaznosti…
● 01/02/2013–28/04/2013
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Ve sbírce MG se nachází konvolut pozoruhodných kreseb z pozůstalosti pozdně barokního malíře Judy Tadeáše Suppera (1712-1771). Výstava v Kabinetu představí především kresby, jejichž…
● 24/01/2013–01/09/2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Slavnostně prostřenou tabuli 18. století doplňovaly porcelánové figury a sousoší. Figurální porcelán nebyl pouhou dekorací, nesl především jistá sdělení v symbolice rostlin, zvířat a…
● 01/12/2012–31/05/2013
Místodržitelský palác a Pražákův palác
Archiv výstav
Je podstata uměleckého díla shodná všem projevům vizuální kultury, nebo se liší podle doby vzniku? Jakým způsobem nás oslovuje tvorba středověkých mistrů? Je skutečně…
● 30/11/2012–30/04/2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
V rámci stálé expozice užitého umění se návštěvníci setkají s pracemi architekta a designéra Josefa Hoffmanna a vídeňských dílen Wiener Werkstätte (1903-1932). Prostřený stůl…
● 15/11/2012–03/03/2013
Pražákův palác
Archiv výstav
Výstava je pokusem o muzeální rekonstrukci obrazu jednoho ztraceného světa na základě několika dochovaných zlomků. Pracuje se zkušeností cizosti, jakou máme ve vztahu k mytologiím zničených civilizací: mýtus…
● 11/10/2012–13/01/2013
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Výstava Nejkrásnější české knihy roku 2011 prezentuje výsledky soutěže, pořádané každoročně Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví v Praze. Přihlášených 220 knižních titulů letos…
● 06/09/2012–20/01/2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Exotická keramika z Mexika ve sbírce Moravské galerie v Brně představuje jedinečný soubor dokládající tvorbu mexických hrnčířů ve druhé polovině 19. století. Výstava představí…
● 05/09/2012–29/09/2012
České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1.
Archiv výstav
Bienále v kufru je výstavou, kterou připravila Moravská galerie v Brně společně s Českým centrem v Praze. Jejím cílem je připomenutí významu a průběhu…