ARCHIV VÝSTAV

● 22/06/2012–28/10/2012
Archiv výstav
Moravská galerie v Brně se během čtyř letních měsíců stane opět centrem významných mezinárodních událostí, které do Brna každé dva roky přivádí široké publikum…
● 21/06/2012–28/10/2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Moravská galerie v Brně se během čtyř letních měsíců stane opět centrem významných mezinárodních událostí, které do Brna každé dva roky přivádí široké publikum…
● 21/06/2012–28/10/2012
Pražákův palác
Archiv výstav
Výstava hostujícího kurátora pro Bienále Brno 2012Malý osobní archiv amsterdamského hnutí Provo (1965-1967) v expozici připravené studiem Experimental Jetset. „Zdi a slova, sítotiskové plakáty…
● 21/06/2012–28/10/2012
Pražákův palác
Archiv výstav
Práce z Kalifornie zkoumají Kalifornii – stát a jeho stav mysli – jako téma pro výstavu grafického designu. Výstava Práce z Kalifornie nahlíží na Kalifornii…
● 21/06/2012–30/12/2012
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Český hudební plakát od sedmdesátých let do současnosti aneb normalizace, McDonaldizace a pokusy o normalitu. Projekt zajímající se o vše, co narušuje strnulost minulých…
● 21/06/2012–28/10/2012
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Výběrem autorských knih a papírových knižních objektů představí Květa Pacovská svůj sofistikovaný přístup k tvorbě taktilních, zvukových, skulpturálních a architektonických knižních objektů, jenž jsou výsledkem jejího…
● 21/06/2012–28/10/2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Slavs and Tatars (Slované a Tataři) mají tu čest představit v Moravské galerii v Brně u příležitosti Bienále Brno 2012 projekt Khhhhhhh. Jde o…
● 04/06/2012–28/10/2012
Muzeum Josefa Hoffmanna
Archiv výstav
Pražský sochař Stanislav Kolíbal (nar. 1925) patří k nejvýznamnějším představitelům českého umění po druhé světové válce. Od 60. let minulého století se intenzivně věnuje problémům…
● 31/05/2012–24/06/2012
Dům umění města Brna
Archiv výstav
Přidružená akce 25. bienále Brno 2012. Výstava se koná v Domě umění města Brna. V rámci letošního 150. výročí založení Sokola proběhne mimořádný výstavní projekt,…
● 19/05/2012–07/10/2012
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Vytvořeno v souvislosti s výstavou Europa Jagellonica, Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386–1572. Moravská galerie v Brně se připojuje k výstavnímu počinu…
● 13/04/2012–30/11/2012
Jurkovičova vila
Archiv výstav
Výstava poprvé představí vedle sebe dva zakladatele moderní architektury na našem území — Jana Kotěru a Dušana Jurkoviče jako tvůrce, kteří každý svým vlastním…
● 06/04/2012–13/05/2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Přední současní umělci a vězni ze sedmi českých věznic poprvé společně vystavují v galerii, umožnil jim to projekt Věznice: místo pro umění. Toho se…
● 08/03/2012–02/09/2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Kůže náleží v dlouhé historii odívání k tradičním materiálům. Sloužila ke zhotovení oděvů určených pro každodenní použití, ale i vyhrazených pro slavení církevních ceremonií. MG…
● 03/02/2012–27/05/2012
Pražákův palác
Archiv výstav
Tvorba Pavla Sterce (* 1985), finalisty 22. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, má nejčastěji podobu komplexních a do detailu promyšlených instalací reagujících na nejrůznější druhy…