ARCHIV VÝSTAV

● 30/11/2012–30/04/2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
V rámci stálé expozice užitého umění se návštěvníci setkají s pracemi architekta a designéra Josefa Hoffmanna a vídeňských dílen Wiener Werkstätte (1903-1932). Prostřený stůl…
● 15/11/2012–03/03/2013
Pražákův palác
Archiv výstav
Výstava je pokusem o muzeální rekonstrukci obrazu jednoho ztraceného světa na základě několika dochovaných zlomků. Pracuje se zkušeností cizosti, jakou máme ve vztahu k mytologiím zničených civilizací: mýtus…
● 11/10/2012–13/01/2013
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Výstava Nejkrásnější české knihy roku 2011 prezentuje výsledky soutěže, pořádané každoročně Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví v Praze. Přihlášených 220 knižních titulů letos…
● 06/09/2012–20/01/2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Exotická keramika z Mexika ve sbírce Moravské galerie v Brně představuje jedinečný soubor dokládající tvorbu mexických hrnčířů ve druhé polovině 19. století. Výstava představí…
● 05/09/2012–29/09/2012
České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1.
Archiv výstav
Bienále v kufru je výstavou, kterou připravila Moravská galerie v Brně společně s Českým centrem v Praze. Jejím cílem je připomenutí významu a průběhu…
● 22/06/2012–28/10/2012
Archiv výstav
Moravská galerie v Brně se během čtyř letních měsíců stane opět centrem významných mezinárodních událostí, které do Brna každé dva roky přivádí široké publikum…
● 21/06/2012–28/10/2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Moravská galerie v Brně se během čtyř letních měsíců stane opět centrem významných mezinárodních událostí, které do Brna každé dva roky přivádí široké publikum…
● 21/06/2012–28/10/2012
Pražákův palác
Archiv výstav
Výstava hostujícího kurátora pro Bienále Brno 2012Malý osobní archiv amsterdamského hnutí Provo (1965-1967) v expozici připravené studiem Experimental Jetset. „Zdi a slova, sítotiskové plakáty…
● 21/06/2012–28/10/2012
Pražákův palác
Archiv výstav
Práce z Kalifornie zkoumají Kalifornii – stát a jeho stav mysli – jako téma pro výstavu grafického designu. Výstava Práce z Kalifornie nahlíží na Kalifornii…
● 21/06/2012–30/12/2012
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Český hudební plakát od sedmdesátých let do současnosti aneb normalizace, McDonaldizace a pokusy o normalitu. Projekt zajímající se o vše, co narušuje strnulost minulých…
● 21/06/2012–28/10/2012
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Výběrem autorských knih a papírových knižních objektů představí Květa Pacovská svůj sofistikovaný přístup k tvorbě taktilních, zvukových, skulpturálních a architektonických knižních objektů, jenž jsou výsledkem jejího…
● 21/06/2012–28/10/2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Slavs and Tatars (Slované a Tataři) mají tu čest představit v Moravské galerii v Brně u příležitosti Bienále Brno 2012 projekt Khhhhhhh. Jde o…
● 04/06/2012–28/10/2012
Muzeum Josefa Hoffmanna
Archiv výstav
Pražský sochař Stanislav Kolíbal (nar. 1925) patří k nejvýznamnějším představitelům českého umění po druhé světové válce. Od 60. let minulého století se intenzivně věnuje problémům…
● 31/05/2012–24/06/2012
Dům umění města Brna
Archiv výstav
Přidružená akce 25. bienále Brno 2012. Výstava se koná v Domě umění města Brna. V rámci letošního 150. výročí založení Sokola proběhne mimořádný výstavní projekt,…
● 19/05/2012–07/10/2012
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Vytvořeno v souvislosti s výstavou Europa Jagellonica, Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386–1572. Moravská galerie v Brně se připojuje k výstavnímu počinu…