Příjem žádostí o vývoz předmětů kulturní hodnoty dle zákona č. 71/1994 Sb.
  • Předměty z oboru uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslové práce (územní působnost: Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj)
  • Předměty z oborů výtvarného umění (územní působnost: Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj)
  • Předměty z oboru fotografické tvorby (územní působnost: Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj)
Formuláře:
Trvalý vývoz
Vývoz na dobu určitou
Kontaktní osoba: Pavla Dosoudilová
+420 532 169 167, pavla.dosoudilova@moravska-galerie.cz

REPROPRÁVA

Moravské galerie v Brně poskytuje ze svých sbírek reprodukce pro nekomerční (vědecké, odborné, studijní) i komerční účely.
Kontaktní osoba pro zahraniční žadatele: Petra Ciupková
+420 532 169 226, petra.ciupkova@moravska-galerie.cz
Kontaktní osoba pro české žadatele: Jana Effenbergerová
+420 532 169 208, jana.effenbergerova@moravska-galerie.cz
Fotografický materiál
– digitální snímky v tiskové kvalitě 300 DPI/A5, A4, A3 (dle požadavku může být vyhotoven snímek ve vyšší kvalitě)
– galerie si vyhrazuje právo neposkytnout fotografický materiál exponátu, jehož stav nedovoluje manipulaci, nebo exponátu, který byl zapůjčen na výstavu.
Objednávky
– v písemné žádosti uveďte následující informace:
– výčet sbírkových předmětů, které chcete reprodukovat (autor, název předmětu, inventární číslo, máte-li k dispozici obrázek, přiložte jej)
– požadovanou kvalitu digitálního snímku a velikost, ve které bude snímek reprodukován
– základní údaje o užití reprodukcí (název publikace/projektu apod., stručný popis projektu, autor, vydavatel, množství jazykových mutací, výše nákladu, datum vydání/realizace projektu, předpokládaná prodejní cena)
– kontaktní osoba a adresa – e-mailové spojení (popř. tel.), fakturační adresa a dodací adresa (v případě, že se liší od adresy fakturační)
Termíny dodání
– objednávky jsou vyřizovány v závislosti na množství požadovaných snímků, nejkratší lhůta je 10 dnů od obdržení žádosti
Cena a způsob platby
– cena reprodukce je závislá na způsobu jeho cílového užití (informace o poplatcích vám poskytneme na kontaktní adrese)
– poplatky budou účtovány fakturou či v hotovosti dle dohody
– poplatky za poskytnutí fotografického materiálu a za souhlas s užitím díla pro reprodukční účely mohou být v některých případech částečně nebo úplně kompenzovány odpovídajícím množstvím katalogů, odborných publikací či jiných tiskovin nebo nosičů (týká se zejména projektů zaměřených na výtvarné umění) – takové tiskoviny či nosiče musejí být do galerie zaslány do 3 týdnů od jejich vzniku
– v některých případech je možné kompenzovat poplatky poskytnutím inzertní plochy pro výstavní činnost muzea (týká se např. časopisů)
Podmínky reprodukování sbírkových předmětů
– galerie účtuje žadateli poplatek za zhotovení a souhlas s užitím děl pro reprodukční účely
– žadatel se zaváže, že fotografický materiál, použije jen k tomu účelu, k němuž mu byl poskytnut, a neposkytne jej třetímu subjektu
– z plochy reprodukce nesmí být pořizován výřez, reprodukovaný předmět nesmí být kryt přetiskem nebo jinak měněn bez předchozí dohody
-veškeré barevné reprodukce sbírkových předmětů musejí být co nejvěrnější
– o jakékoli další užití fotografického materiálu (další edice apod.), které není uvedeno v původní žádosti, je třeba požádat znovu a není kryto původním poplatkem
– díla žijících autorů či autorů, od jejichž úmrtí neuběhlo 70 let, jsou chráněna autorskými právy a nelze je použít bez souhlasu autora či dědiců. Zajistit si autorská práva k danému dílu je povinností objednavatele
– žadatel je povinen u reprodukce uvést základní údaje o exponátu (jméno autora, název díla, datace, příp. jméno fotografa) a dále že dílo pochází ze sbírky Moravské galerie v Brně
– vydavatel/žadatel je povinen zaslat galerii nejpozději do tří týdnů od realizace projektu kompletní výtisk, nosič či druhotný materiál (např. v případě velkoplošné reklamy) k dokumentaci

VÝROČNÍ ZPRÁVY A ROZPOČET

2023

Zpráva o finančním hospodaření za rok 2023
Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2023
Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně 2023
Schválený rozpočet pro rok 2023

2022

Výroční zpráva Moravské galerie za rok 2022
Zpráva o finančním hospodaření za rok 2022
Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2022
Schválený rozpočet pro rok 2022

2021

Výroční zpráva Moravské galerie za rok 2021
Zpráva o finančním hospodaření za rok 2021
Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2021
Schválený rozpočet pro rok 2021

2020

Schválený rozpočet pro rok 2020
Výroční zpráva Archivu Moravské galerie za rok 2020
Výroční zpráva Moravské galerie za rok 2020
Zpráva o finančním hospodaření Moravské galerie v Brně za rok 2020

2019

Schválený rozpočet pro rok 2019
Výroční zpráva Moravské galerie za rok 2019
Výroční zpráva Archivu Moravské galerie za rok 2019
Zpráva o finančním hospodaření Moravské galerie v Brně za rok 2019

2018

Výroční zpráva Moravské galerie za rok 2018
Výroční zpráva o finančním hospodaření Moravské galerie v Brně  za rok 2018 
Schválený rozpočet pro rok 2018

2017

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2017
Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2017
Výroční zpráva o finančním hospodaření Moravské galerie v Brně  za rok 2017 
Schválený rozpočet 2017

2016

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2016
Schválený rozpočet
Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2016
Zpráva o finančním hospodaření za rok 2016

2015

Výroční zpráva 2015
Zpráva o finančním hospodaření za rok 2015
Výroční zpráva archivu MG za rok 2015
Schválený rozpočet 2015

2014

Výroční zpráva 2014
Zpráva o finančním hospodaření za rok 2014
Výroční zpráva archivu MG za rok 2014
Schválený rozpočet 2014 /pdf, 1. část/
Schválený rozpočet 2014 /pdf, 2. část/
Schválený rozpočet 2014 /pdf, 3. část/ 

2013

Výroční zpráva 2013 /pdf/
Zpráva o finančním hospodaření za rok 2013 /pdf/
Výroční zpráva archivu MG za rok 2013

2012

Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva archivu MG za rok 2012
Zpráva o finančním hospodaření za rok 2012
Annual Report 2012

2011

Výroční zpráva 2011
Zpráva o finančním hospodaření za rok 2011
Výroční zpráva archivu MG za rok 2011
Annual Report 2011

2010

Výroční zpráva 2010
Zpráva o finančním hospodaření za rok 2010 /pdf/
Annual Report 2010
Výroční zpráva archivu MG za rok 2010

2009

Výroční zpráva 2009
Rozvaha (bilance) 2009
Annual Report 2009

2008

Výroční zpráva archivu MG 2008
Výroční zpráva 2008
Roční zpráva 2008
Rozvaha (bilance) 2008
Annual Report 2008

2007

Výroční zpráva archivu MG za rok 2007
Roční zpráva 2007 dle vyhlášky 323-2005
Výroční zpráva 2007
Rozvaha (bilance) sestavená k 31. 12. 2007
Annual Report 2007
 

2006

Výroční zpráva MG 2006
Roční zpráva 2006 dle vyhlášky 323-2005
Annual Report 2006

2005

Výroční zpráva MG 2005
Roční zpráva 2005 dle vyhlášky 323-2005
Annual Report 2005

2004

Výroční zpráva MG 2004
Annual Report 2004

2003

Výroční zpráva MG 2003
Annual Report 2003

2002

Výroční zpráva MG 2002
Annual Report 2002

2001

Výroční zpráva MG 2001

2000

Výroční zpráva MG 2000
Annual Report 2000