PROGRAMY PRO NÁVŠTĚVNÍKY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

Ve všech budovách Moravské galerie nabízíme programy na míru specifickým potřebám návštěvníků. Pravidelně připravujeme dílny pro skupiny se sníženou pohyblivostí a zdravotními obtížemi (domovy pro seniory, kluby seniorů, centrum Kociánka, stacionář Gaudium). Každoročně chystáme mezinárodní workshop pro osoby s mentálním a psychickým handicapem ve spolupráci s ateliérem Kreat. V rámci festivalu Tmavomodrý festival (mezinárodní festival dětí a mládeže se zrakovým postižením) pořádáme speciální workshopy, které zpřístupňují tvůrčí formou krátkodobé výstavy a sbírky galerie. Akce probíhají ve spolupráci s TIC Brno a TyfloCentrem  (brněnské centrum pro nevidomé).
 Moravská galerie poskytuje základní asistenci osobám se zdravotním postižením a dále volný vstup do všech výstav držitelům ZTP průkazů, ZTP/P průkazů a jejich doprovodu. Dále poskytuje zvýhodněné vstupné do všech výstav a na většinu doprovodných akcí seniorům 60+.
V neposlední řadě disponujeme sbírkami online, kde si lze prohlédnout umělecké díla z našich sbírek z pohodlí domova.

 

EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

 

Byla jednou jedna kniha
Zážitkový program představí výběr z unikátní haptické sbírky uměleckých děl pro nevidomé. Návštěvnici si během tvůrčího workshopu vytvoří vlastní haptickou knihu plnou příběhů. Program pro děti i dospělé.
Pražákův palác, Husova 18
 
Jak se dělá design
Interaktivní prohlídka pro všechny smysly představí zákulisí designérské profese a provede materiály (dřevo, kov, plast, sklo, papír, porcelán či textil) spolu s představením postupu navrhování a procesu výroby produktového designu. Edukační program pro děti i dospělé.
Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
 
Rádi si pro Vás připravíme zážitkový vzdělávací program na míru Vašim specifickým potřebám.
JAK SE OBJEDNAT?
Napište na edukace@moravska-galerie.cz nebo volejte na 532 169 177
KOLIK TO BUDE STÁT?
program na 60 – 90 minut je pro návštěvníky se zdravotním znevýhodněním zdarma včetně doprovodu.