ARCHIV

ARCHIV ON-LINE
V rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, projektu Moravská zemská obrazárna – tradice, reprezentace, identifikace vznikl archiv on-line. 
Fond Moravské uměleckoprůmyslové muzeum Brno byl digitalizován a zveřejněn za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury iniciativy Digitalizace KKS – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I. 
KONTAKT
Depozitář v Brně-Veveří
Bulínova 1
602 00 Brno-Veveří
+420 770 193 720
archiv@moravska-galerie.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
Vážení badatelé, z důvodu stěhování je Archiv MG do odvolání uzavřen pro veřejnost. Pro případné informace kontaktujte archivářku na e-mailu: archiv@moravska-galerie.cz. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
O ARCHIVU
Archiv Moravské galerie v Brně byl založen k 1. 1. 1998,  akreditace pro výkon působnosti specializovaného archivu byla Moravské galerii v Brně udělena na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvem vnitra ČR ke dni 11. 12. 2006.
ČINNOST A SLUŽBY:
  • správa ústřední spisovny a odborný dohled nad výkonem spisové služby
  • výběr archiválií ve skartačním řízení i mimo ně
  • evidence a odborné zpracování archivních fondů
  • zpřístupňování archivních fondů v přímé správě archivu badatelům z řad veřejnosti
Archivní fondy a sbírky jsou přístupné k bádání v souladu s archivním zákonem, a to na základě předchozí domluvy na email, či telefon sekretariátu ředitele.
Archivní fondy
Badatelský řád