ARCHIV

KONTAKT
Depozitář v Brně-Řečkovicích
Terezy Novákové 64a
621 00 Brno-Řečkovice
+420 532 169 428
archiv@moravska-galerie.cz
OTEVÍRACÍ DOBA
Vážení badatelé, od 12. července do odvolání je Archiv MG uzavřen z důvodu stěhování. Pro případné informace kontaktujte archivářku na e-mailu: archiv@moravska-galerie.cz. Děkujeme za pochopení.
O ARCHIVU
Archiv Moravské galerie v Brně byl založen k 1. 1. 1998,  akreditace pro výkon působnosti specializovaného archivu byla Moravské galerii v Brně udělena na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvem vnitra ČR ke dni 11. 12. 2006.
ČINNOST A SLUŽBY:
Archivní fondy
a sbírky
 jsou přístupné k bádání v souladu
s archivním zákonem, a to na základě předchozí domluvy na email, či
telefon sekretariátu ředitele.
Archivní fondy
Badatelský řád
ARCHIV ON-LINE
V rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, projektu Moravská zemská obrazárna – tradice, reprezentace, identifikace vznikl archiv on-line.