ARCHIV VÝSTAV

Místodržitelský palác uzavřen
Archiv výstavVýstavy
V rámci projektu Revitalizace Místodržitelského paláce – vybudování návštěvnického zázemí a vytvoření stálé expozice starého a užitého umění, realizovaného z IROP a spolufinancovaného z Evropských strukturálních…
Vstupné dobrovolné
25/9/ – 30/10/2022
Muzeum Josefa Hoffmanna
Archiv výstav
Výstupy mezinárodních workshopů studentů produktového designu z favu vut a new design university v st. Pölten Prezentace objektů, které vznikly během česko-rakouských studentských workshopů…
Muzeum Josefa Hoffmanna
Archiv výstav
Josef Hoffmann byl architekt a designér první poloviny 20. století světového měřítka. Jeho rodný dům v Brtnici patří mezi místa, která si zvykli vyhledávat lidé takzvaně…
24/9/2021–27/2/2022
Pražákův palác
Archiv výstav
Cenu Michala Ranného uděluje spolek Přátelé Moravské galerie od roku 1999 a každoročně je udílena výtvarným umělkyním a umělcům, kteří zásadním způsobem obohatili českou…
24/9/2021–27/2/2022
Pražákův palác
Archiv výstav
I v roce 2021 naváže Moravská galerie na minulé ročníky, kdy spolupracovala se Společností Jindřicha Chalupeckého na přípravě a realizaci výstavy mladých umělců,  které…
Vstupné dobrovolné
6/5/2022–18/9/2022
Pražákův palác (Atrium)
Archiv výstav
Retrospektiva umělecké skupiny Rafani u příležitosti dvaceti let její existence na sebe vzala podobu Quality TV seriálu. V následujících dvou „sezónách“ bude v prostorách Atria uvedeno…
Koupit vstupenku
26/11/2021–03/09/2023
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstavVýstavy
Přehlídka tvorby Jiřího Pelcla mapuje čtyřicetiletou kariéru předního českého designéra, který prošel řadou tvůrčích období odrážejících nejenom vývoj užitého umění posledních dekád, ale i…
26/11/2021–29/1/2023
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Grand designérka roku 2019 Cen Czech Grand Design „Podstata předmětů může být objevena nikoli jejich popisováním, kategorizováním nebo jiným nálepkováním, ale pouze porozuměním jejich…
3/12/2021–27/2/2022
Pražákův palác, Atrium
Archiv výstav
Zahraničními hosty letošního ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého jsou Daniel Fernández Pascual a Alon Schwabe působící pod názvem Cooking Sections. Jejich praxe se soustředí na…
9/12/2021–31/3/2022
Pražákův palác, knihovna
Archiv výstav
Do 56. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2020, pořádané Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví, se přihlásilo celkem 323 titulů české produkce,…
28/5/2021–20/3/2022
Jurkovičova vila
Archiv výstav
Zájem Dušana Jurkoviče o lidové stavitelství nebyl veden romantickým okouzlením, ale snahou o zužitkování konstrukčních principů a stavitelských postupů, které byly prověřeny letitou praxí….
25/3/2022–1/5/2022
Pražákův palác
Archiv výstav
Minimalistický objekt uprostřed výstavního sálu je složen z nepřeberného množství skicáků Jaromíra Šimkůje. Tento objekt je zároveň mobilním archivem i veřejnou studovnou umělcových kresebných…
8/12/2021–12/5/2022
Pražákův palác
Archiv výstav
Prezentace děl Jánuše Kubíčka je připomínkou, že uběhlo sto let od narození malíře, jehož životní i umělecké působení bylo spojeno s městem Brnem. Kubíček navštěvoval brněnskou…