Po stopách moderny: Jan Kotěra. Ohlasy lidového umění

● 13/04/2012–30/11/2012
Jurkovičova vila
Alena Krkošková
Archiv výstav

Výstava poprvé představí vedle sebe dva zakladatele moderní architektury na našem území — Jana Kotěru a Dušana Jurkoviče jako tvůrce, kteří každý svým vlastním způsobem ctili lidové umění jako důležitý zdroj inspirace moderní architektury a uměleckého řemesla.

Výstava je prodloužena do 30/11/2012

Zakladatel moderní architektury Jan Kotěra patřil do okruhu přátel a obdivovatelů Dušana Jurkoviče. Oba ctili lidové umění jako důležitý zdroj inspirace moderní architektury a uměleckého řemesla. Jurkovič měl toto vštípeno už výchovou rodičů, ve své tvorbě se postupně propracovával ke stále více „akademičtějšímu“ způsobu práce s tímto inspiračním zdrojem. Jan Kotěra naopak vnímal lidové umění výhradně z pozice akademického tvůrce. Semperovský požadavek nechat se inspirovat lidovou tvorbou si osvojil během studia u Otto Wagnera ve Vídni. Při návratu do Prahy se ocitl v pozici, kdy musel nacházet nová umělecká vyjádření, kterými by ukázal cestu svým žákům, ale i vrstevníkům. Inspiraci lidovým uměním nebylo možné se vyhnout. Pražské prostředí stále se upínající k Národopisné výstavě 1895 to přímo vyžadovalo. Kotěrova tvorba na počátku 20. století nese řadu forem převzatých z lidového umění.

Svůj obdiv Jurkovičovi Kotěra jasně deklaroval, především to bylo v obraně Jurkovičova konceptu budování lázeňského města Luhačovic. Po dostavbě vlastní vily Dušana Jurkoviče také zadal svým žákům téma klausurní práce: dům z korku.

Výstava představí tu polohu Kotěrovy tvorby, kdy se vztah k lidovému umění projevil nejvíce. Jednotlivé realizace budou rozděleny do významově spojených skupin podle architektova přístupu k práci s lidovými motivy. Téma „česká“ vila bude představeno na realizacích jako je Trmalova vila v Praze (1902), Tonderova vila v St. Gilgen (1905) a Suchardova vila v Praze-Bubenči (1906-1907). Téma implementace lidového stylu v „národních“ stavbách bude představeno na příkladech Národního domu v Prostějově (1905-1907) a Muzea v Hradci Králové (1906-1913).

V přijímacím salonu Jurkovičovy vily, který už Jurkovič sám vnímal jako výstavní pokoj, kde se návštěvníci měli seznamovat s podobou moderního bydlení ve formě zařízeného pokoje, bude vystaven Kotěrův nábytek pro jídelnu Franty Anýže z roku 1907 ze sbírek Moravské galerie v Brně. Jedná se o pozoruhodný modernistický soubor vídeňských forem.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ

Školy
Za dobrodružstvím do galerie! Pestrá nabídka zážitkových programů s důrazem na mezipředmětové vazby a rozvoj tvořivosti. JAK SE OBJEDNAT? Napište na edukace@moravska-galerie.cz nebo volejte na 532 169 177 KOLIK…

Dobročinný koncert pro chráněné bydlení

● 09/06/2023 v 19.00 H
Pražákův palác
Dospělí, Program, Senioři
Koncert na nádvoří Pražákova paláce na podporu stavby chráněného bydlení pro osoby s těžkým handicapem organizace Domov pro mne. Účinkuje Sextet Picnic a Martin „Kudla“…

Proměna Uměleckoprůmyslového muzea pokračuje otevřením robotické kavárny, Designlabu a intervencí současných umělců

19/5/2022
Tisková zpráva
Tisková zpráva ke stažení zde. Fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti…