Po stopách moderny: Jan Kotěra. Ohlasy lidového umění

● 13/04/2012–30/11/2012
Jurkovičova vila
Alena Krkošková
Archiv výstav

Výstava poprvé představí vedle sebe dva zakladatele moderní architektury na našem území — Jana Kotěru a Dušana Jurkoviče jako tvůrce, kteří každý svým vlastním způsobem ctili lidové umění jako důležitý zdroj inspirace moderní architektury a uměleckého řemesla.

Výstava je prodloužena do 30/11/2012

Zakladatel moderní architektury Jan Kotěra patřil do okruhu přátel a obdivovatelů Dušana Jurkoviče. Oba ctili lidové umění jako důležitý zdroj inspirace moderní architektury a uměleckého řemesla. Jurkovič měl toto vštípeno už výchovou rodičů, ve své tvorbě se postupně propracovával ke stále více „akademičtějšímu“ způsobu práce s tímto inspiračním zdrojem. Jan Kotěra naopak vnímal lidové umění výhradně z pozice akademického tvůrce. Semperovský požadavek nechat se inspirovat lidovou tvorbou si osvojil během studia u Otto Wagnera ve Vídni. Při návratu do Prahy se ocitl v pozici, kdy musel nacházet nová umělecká vyjádření, kterými by ukázal cestu svým žákům, ale i vrstevníkům. Inspiraci lidovým uměním nebylo možné se vyhnout. Pražské prostředí stále se upínající k Národopisné výstavě 1895 to přímo vyžadovalo. Kotěrova tvorba na počátku 20. století nese řadu forem převzatých z lidového umění.

Svůj obdiv Jurkovičovi Kotěra jasně deklaroval, především to bylo v obraně Jurkovičova konceptu budování lázeňského města Luhačovic. Po dostavbě vlastní vily Dušana Jurkoviče také zadal svým žákům téma klausurní práce: dům z korku.

Výstava představí tu polohu Kotěrovy tvorby, kdy se vztah k lidovému umění projevil nejvíce. Jednotlivé realizace budou rozděleny do významově spojených skupin podle architektova přístupu k práci s lidovými motivy. Téma „česká“ vila bude představeno na realizacích jako je Trmalova vila v Praze (1902), Tonderova vila v St. Gilgen (1905) a Suchardova vila v Praze-Bubenči (1906-1907). Téma implementace lidového stylu v „národních“ stavbách bude představeno na příkladech Národního domu v Prostějově (1905-1907) a Muzea v Hradci Králové (1906-1913).

V přijímacím salonu Jurkovičovy vily, který už Jurkovič sám vnímal jako výstavní pokoj, kde se návštěvníci měli seznamovat s podobou moderního bydlení ve formě zařízeného pokoje, bude vystaven Kotěrův nábytek pro jídelnu Franty Anýže z roku 1907 ze sbírek Moravské galerie v Brně. Jedná se o pozoruhodný modernistický soubor vídeňských forem.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Dagmar Hochová: Retrospektiva

● 19/4/2024–29/9/2024
Pražákův palác
Umění, Výstavy
Po dvanácti letech, během nichž fotografické oddělení Moravské galerie v Brně zpracovávalo objemnou pozůstalost významné domácí fotografky Dagmar Hochové (1926–2012), přišla chvíle, kdy se výsledky…

Made by Fire / Brno

16/11/2023
Tisková zpráva
Tiskové zprávy i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

Posel krásy

● 06/12/2022
Tisková zpráva
6/12/2022 Tisková zpráva i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti…