The best of…

● 19/08/2011–23/10/2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Petr Ingerle
Archiv výstav

Výstava zamýšlená jako součást připomínky 50. výročí založení Moravské galerie v Brně si klade za úkol přiblížit život muzea umění co nejširšímu publiku. Východiskem pro její koncepci je uplatnění poněkud provokativního principu, kdy je výběr a výsledná skladba exponátů svěřena do rukou neprofesionálů – zajímavých osobností pocházejících z různých profesních i společenských oblastí. Jednotlivá díla tak budou vybírat například veřejné osoby, lidé mající praktická povolání, na koncepci výstavy se budou podílet i kolegové kurátoři, lidé z příbuzných uměleckých oborů nebo tzv. idolové z řad zpěváků či herců. Formou krátkých popisků, citací, popřípadě fotografi í se návštěvníci dozvědí, co jednotliví lidé zvolili a jaký k tomu měli důvod. Projekt se snaží ukázat, že při koncipování výstavy lze pracovat s lidmi pohybujícími se vně muzeální či galerijní instituce, vycházet z jejich hodnot, pojmů a klasifi kace světa.

Moravská galerie v Brně tímto projektem navazuje na ideu sběratelství a zároveň se pokouší mapovat rozmanitost vkusu. Atraktivita projektu leží jednak ve sféře umělecké – na výstavě budou představeny exponáty napříč celým spektrem sbírkového fondu MG – a také ve sféře mimoumělecké, která spočívá ve výběru atraktivníchexterních spolupracovníků z řad veřejnosti. Vychází z předpokladu, že zdánlivě laskavý ráz muzeálních institucí ve skutečnosti představuje složitě kódovaný mechanismus, který aktivně odděluje prostor umění od okolního světa. Také diváci sehrávají mnohem důležitější roli než dříve, dotvářejí jednotlivé instalace i samotná díla, je od nich očekávána interaktivita, jsou zapojováni do uměleckého života. Zažité konvence a muzeální strategie střídá potenciál vstřícnosti, her možných významů včetně zkoumání a manipulace s muzeálním kontextem.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Edukační programy pro mateřské školy

Školy
Vydejte se s námi na první výpravu do galerie! Nabídka programů pro mateřské školy hravou formou seznamuje s uměním a designem. JAK SE OBJEDNAT? Napište na…

Melnyk in Motion

● 14/07/2023 17.30 HODIN
Uměleckoprůmyslové muzeum
Dospělí, Program, Senioři
Inspirující letní zastavení a meditativní dialog tanečníků ProART Company Martina Dvořáka, Nataši Novotné a Kristýny Křemenákové s legendárním klavíristou minimalistické hudby a zakladatelem „continuous…

BAREVNÉ DOPOLEDNE: UMĚNÍ V NÁBYTKÁŘSTVÍ

● 20/07/2023 10 H
Uměleckoprůmyslové muzeum
Děti a rodiny, Program
Co asi ukrývá muzeum za nábytkové poklady i prapodivnosti? Na objevitelské výpravě nabereme inspiraci a vrhneme se s radostí do práce designéra nábytku. Na naše ruce už…