The best of…

● 19/08/2011–23/10/2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Petr Ingerle
Archiv výstav

Výstava zamýšlená jako součást připomínky 50. výročí založení Moravské galerie v Brně si klade za úkol přiblížit život muzea umění co nejširšímu publiku. Východiskem pro její koncepci je uplatnění poněkud provokativního principu, kdy je výběr a výsledná skladba exponátů svěřena do rukou neprofesionálů – zajímavých osobností pocházejících z různých profesních i společenských oblastí. Jednotlivá díla tak budou vybírat například veřejné osoby, lidé mající praktická povolání, na koncepci výstavy se budou podílet i kolegové kurátoři, lidé z příbuzných uměleckých oborů nebo tzv. idolové z řad zpěváků či herců. Formou krátkých popisků, citací, popřípadě fotografi í se návštěvníci dozvědí, co jednotliví lidé zvolili a jaký k tomu měli důvod. Projekt se snaží ukázat, že při koncipování výstavy lze pracovat s lidmi pohybujícími se vně muzeální či galerijní instituce, vycházet z jejich hodnot, pojmů a klasifi kace světa.

Moravská galerie v Brně tímto projektem navazuje na ideu sběratelství a zároveň se pokouší mapovat rozmanitost vkusu. Atraktivita projektu leží jednak ve sféře umělecké – na výstavě budou představeny exponáty napříč celým spektrem sbírkového fondu MG – a také ve sféře mimoumělecké, která spočívá ve výběru atraktivníchexterních spolupracovníků z řad veřejnosti. Vychází z předpokladu, že zdánlivě laskavý ráz muzeálních institucí ve skutečnosti představuje složitě kódovaný mechanismus, který aktivně odděluje prostor umění od okolního světa. Také diváci sehrávají mnohem důležitější roli než dříve, dotvářejí jednotlivé instalace i samotná díla, je od nich očekávána interaktivita, jsou zapojováni do uměleckého života. Zažité konvence a muzeální strategie střídá potenciál vstřícnosti, her možných významů včetně zkoumání a manipulace s muzeálním kontextem.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

False Memories / Falešné vzpomínky

21/09/2023
Tisková zpráva
Tiskové zprávy i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

Valoch & Valoch: Archeologie a konceptuální umění

● 29/09/2022
Tisková zpráva
Tisková zpráva ke stažení zde. Fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti…

ART IS HERE: Nové umění

Pražákův palác
Stálé expozice
Nová expozice přináší vybrané kapitoly a příběhy umění po roce 1945.  Její osu tvoří umělecká sbírka a archiv Jiřího Valocha – klíčové osobnosti nejen…