ARCHIV VÝSTAV

● 10/12/2010–13/03/2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Firmy S. Reich & Co. a J. Schreiber & Neffen patřily k předním rakousko-uherským výrobcům skla, kteří významným způsobem ovlivnili vývoj sklářského průmyslu na…
● 03/12/2010–03/04/2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Rozsáhlé dílo Kamila Lhotáka (1912-1990), který působil jako malíř, grafik, ilustrátor, autor filmů a knih, je širokou veřejností oblíbené především pro své náměty a…
● 26/11/2010–27/02/2011
Pražákův palác
Archiv výstav
Přirozená krása, čistota, křehkost, ale i rychlost, s jakou květiny uvadají, vždy inspirovaly umělce. Jejich přítomnost na obraze významně ovlivňovala vyznění díla, a to…
● 19/11/2010–13/02/2011
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Výstava představuje kolekci vybraných obrazů, kreseb a grafik 19. století získaných do sbírek tehdejší obrazárny Moravského muzea, dnes součásti Moravské galerie v Brně během…
● 12/11/2010–13/02/2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
(16/7/1887 Pavlovice u Kojetína – 23/5/1916 Praha) Všestranně nadaný fotograf a chemik Vladimír J. Bufka od svých 21 let, kdy začal publikovat své fotografie…
● 27/10/2010–31/01/2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Květiny provázejí lidskou kulturu odnepaměti, inspirovaly antické autory i mistry barokních zátiší. Svůj přebohatý šat propůjčily také všem oborům uměleckého řemesla. Květina se stala…
● 22/10/2010–09/01/2011
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Výstava představuje veřejnosti dosud neznámou tvorbu významného režiséra Vojtěcha Jasného. Návštěvníci se seznámí s výběrem fotografií, které nesoustavně, ale průběžně vznikaly od 40. let…
● 21/10/2010–16/01/2011
Pražákův palác
Archiv výstav
Tvorba Jana Nálevky (* 1976) spojuje estetický objektivismus minimalistického a konceptuálního umění s autorovou subjektivní výpovědí. Výstava má formu otevřené geometrické struktury, která je…
● 15/10/2010–16/01/2011
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Výstava představí několik renesančních mistrovských kreseb německé školy. Vystavená díla spojuje především umělecký vliv, který měl slavný Albrecht Dürer na jejich tvůrce. Kresby pocházející…
● 08/10/2010–09/01/2011
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Tradiční repríza výsledků soutěže českých nakladatelů, kterou organizují Památník národního písemnictví spolu s Ministerstvem kultury ČR. V porotě zasedly hvězdy českého grafického designu jako Clara…
● 06/10/2010–06/01/2011
Pražákův palác
Archiv výstav
Absurdní vtipy pokládal Karel Teige za nutnou potravu inteligentního století. Jan Haubelt (* 1977), absolvent VŠUP v Praze, je autorem řady nevypočitatelných, v projevu…
● 01/09/2010–28/02/2011
Archiv výstav
Název evokuje příjemné a inspirativní setkání. V případě našeho projektu se jedná o setkávání moderny se starým uměním, užitého umění s volným, fotografie s…
● 23/06/2010–24/10/2010
Pražákův palác
Archiv výstav
Cosi tísnivého: Surrealismus a grafický design odhaluje existenci alternativní tradice v grafickém designu. Surrealistické hnutí se ve 20. a 30. letech dvacátého století zaměřovalo především…