ARCHIV VÝSTAV

● 04/03/2011–29/05/2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Václav Ryčl (1966–1994) vzbudil pozornost syrovými, existenciálně naléhavými texty, vydanými posmrtně brněnským nakladatelstvím Petrov. Součástí jeho pozůstalosti – tichého svědka zápasu talentu s nemocnou…
● 02/03/2011–28/08/2011
Pražákův palác, Místodržitelský palác, Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Název Dostaveníčko evokuje příjemné a inspirativní setkání. V případě našeho projektu se jedná o setkávání moderny se starým uměním, užitého umění s volným, fotografie s malbou…
● 04/02/2011–01/05/2011
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Se jmény slavných šlechtických rodů se setkáváme zpravidla v historických souvislostech. Výstava ze sbírky kresby a grafiky 19. století nám ukáže některá z nich…
● 03/02/2011–22/05/2011
Pražákův palác
Archiv výstav
Cyril Blažo (*1970) patří k nepřehlédnutelným osobnostem současné slovenské umělecké scény. V době studií na VŠVU v Bratislavě (1988-1994) ve spolupráci s Borisem Ondreičkem a…
● 19/01/2011–24/04/2011
Pražákův palác
Archiv výstav
Vystavené dílo Tomáše Svobody je ve své podstatě sémantickým modelem, kde měnící se kódy zakládají korelaci výrazu v závislosti na měnících se kontextech a…
● 03/12/2010–03/04/2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Rozsáhlé dílo Kamila Lhotáka (1912-1990), který působil jako malíř, grafik, ilustrátor, autor filmů a knih, je širokou veřejností oblíbené především pro své náměty a…
● 26/11/2010–27/02/2011
Pražákův palác
Archiv výstav
Přirozená krása, čistota, křehkost, ale i rychlost, s jakou květiny uvadají, vždy inspirovaly umělce. Jejich přítomnost na obraze významně ovlivňovala vyznění díla, a to…
● 19/11/2010–13/02/2011
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Výstava představuje kolekci vybraných obrazů, kreseb a grafik 19. století získaných do sbírek tehdejší obrazárny Moravského muzea, dnes součásti Moravské galerie v Brně během…
● 12/11/2010–13/02/2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
(16/7/1887 Pavlovice u Kojetína – 23/5/1916 Praha) Všestranně nadaný fotograf a chemik Vladimír J. Bufka od svých 21 let, kdy začal publikovat své fotografie…
● 27/10/2010–31/01/2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Archiv výstav
Květiny provázejí lidskou kulturu odnepaměti, inspirovaly antické autory i mistry barokních zátiší. Svůj přebohatý šat propůjčily také všem oborům uměleckého řemesla. Květina se stala…
● 22/10/2010–09/01/2011
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Výstava představuje veřejnosti dosud neznámou tvorbu významného režiséra Vojtěcha Jasného. Návštěvníci se seznámí s výběrem fotografií, které nesoustavně, ale průběžně vznikaly od 40. let…
● 21/10/2010–16/01/2011
Pražákův palác
Archiv výstav
Tvorba Jana Nálevky (* 1976) spojuje estetický objektivismus minimalistického a konceptuálního umění s autorovou subjektivní výpovědí. Výstava má formu otevřené geometrické struktury, která je…
● 15/10/2010–16/01/2011
Místodržitelský palác
Archiv výstav
Výstava představí několik renesančních mistrovských kreseb německé školy. Vystavená díla spojuje především umělecký vliv, který měl slavný Albrecht Dürer na jejich tvůrce. Kresby pocházející…