CENTRUM NOVÝCH STRATEGIÍ – MUZEJNÍ PREZENTACE PŘI MORAVSKÉ GALERII V BRNĚ

 
CENS jako odborně respektované a vyhledávané metodické centrum poskytuje pomoc především českým muzeím umění a muzejním institucím, které spravují a prezentují v rámci své činnosti umělecké sbírky. Zkoumá způsoby vystavení děl výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu a aplikuje výsledky svého bádání v praxi.