Obrazy mysli / Mysl v obrazech

● 09/12/2011–18/03/2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Ladislav Kesner, Colleen M. Schmitz, Petr Tomášek
Archiv výstav

Obrazy mysli / Mysl v obrazech je výstava připravená ve spolupráci Moravské galerie v Brně a Deutsches Hygiene-Museum Dresden. Jedná se o mimořádný výstavní projekt, jehož smyslem je představit lidskou mysl tak, jak ji zprostředkují různé druhy a typy uměleckých i vědeckých obrazů od středověku až do současnosti.

Obsáhlý a mimořádný výstavní projekt, připravený Moravskou galerií v Brně ve spolupráci s Německým muzeem hygieny v Drážďanech, stojí na rozhraní mezi uměleckým a vědeckým zobrazováním lidské mysli. Jeho cílem předložit komplexní obraz lidské mysli, jak jej zprostředkují různé druhy a typy historických i současných, uměleckých i vědeckých obrazů. Výstava poskytne návštěvníkům jedinečnou možnost poznat tento těžko postižitelný jev a vedle estetického prožitku nabídne i velké množství nových poznatků. Specifickým záměrem projektu je poukázat na možnosti rizika nových zobrazení mysli a také zpochybnit tradiční dělítko mezi vědeckými a uměleckými obrazy a hodnotami, které jim přikládáme a jež s nimi spojujeme. Cílem projektu, analyzujícího „obrazy mysli“ jako vícevrstvý obraz člověka a jeho chápání sebe samého, je iniciovat široký dialog mezi vědou a kulturou.

Současný dynamický rozvoj neurovědy a kognitivních věd vytváří potřebu i příležitost pro nové formy spolupráce a dialogu mezi medicínskými a humanitárními obory, ale také mezi vědou a uměním. Projekt poskytne pohled na historii a okolnosti procesů „čtení mysli z obrazů“, na to, jak různí specialisté – od filozofů přes radiology a psychoanalytiky po historiky umění – interpretují své obrazy a jak se pro ně mysl v obrazech zjevuje.

Výstava představí široké spektrum exponátů: od středověkých medicínských traktátů a iluminovaných rukopisů přes lékařské ilustrace 19. století po současné high-tech biomedicínské obrazy a vizualizace. Dále to bude široké spektrum výtvarných projevů různého původu, které zobrazují fungování mysli – jako například renesanční portréty představující „hnutí mysli“ či ukázky čínské krajinomalby, vytvořené jako jednoznačné metafory lidské mysli, umělecká díla klasického modernismu a současného umění, včetně instalací, nových médií a videoartu. Mimo tuto „ikonografi i mysli“ nabídne výstava i díla pracující s formálními strukturami poněkud subtilnějším způsobem a umožňující vnímavému divákovi také sebereflexivní pohled na práci jeho vlastní mysli v okamžiku, kdy se střetává s obrazem.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Nová brněnská ikona „Mrak“ zazáří nad městem, signalizuje otevření Uměleckoprůmyslového muzea

Tisková zpráva
Tisková zpráva ke stažení: Fotografie ke stažení. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v…

Kurz dějin umění: Od starověku po současnost

20/9/2022–13/6/2023 v 18.00 H
Pražákův palác
Dospělí, Program, Senioři
Oblíbený celoroční cyklus přednášek, který vás provede chronologicky základními érami dějin umění od starověku po současnost, začne opět na podzim 2022. Kurz bude probíhat…

Uměleckoprůmyslové muzeum přichází s novou koncepcí ART DESIGN FASHION, představí to nejlepší ze současného designu

Tisková zpráva
Tisková zpráva ke stažení: Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s Moravskou…