Obrazy mysli / Mysl v obrazech

● 09/12/2011–18/03/2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Ladislav Kesner, Colleen M. Schmitz, Petr Tomášek
Archiv výstav

Obrazy mysli / Mysl v obrazech je výstava připravená ve spolupráci Moravské galerie v Brně a Deutsches Hygiene-Museum Dresden. Jedná se o mimořádný výstavní projekt, jehož smyslem je představit lidskou mysl tak, jak ji zprostředkují různé druhy a typy uměleckých i vědeckých obrazů od středověku až do současnosti.

Obsáhlý a mimořádný výstavní projekt, připravený Moravskou galerií v Brně ve spolupráci s Německým muzeem hygieny v Drážďanech, stojí na rozhraní mezi uměleckým a vědeckým zobrazováním lidské mysli. Jeho cílem předložit komplexní obraz lidské mysli, jak jej zprostředkují různé druhy a typy historických i současných, uměleckých i vědeckých obrazů. Výstava poskytne návštěvníkům jedinečnou možnost poznat tento těžko postižitelný jev a vedle estetického prožitku nabídne i velké množství nových poznatků. Specifickým záměrem projektu je poukázat na možnosti rizika nových zobrazení mysli a také zpochybnit tradiční dělítko mezi vědeckými a uměleckými obrazy a hodnotami, které jim přikládáme a jež s nimi spojujeme. Cílem projektu, analyzujícího „obrazy mysli“ jako vícevrstvý obraz člověka a jeho chápání sebe samého, je iniciovat široký dialog mezi vědou a kulturou.

Současný dynamický rozvoj neurovědy a kognitivních věd vytváří potřebu i příležitost pro nové formy spolupráce a dialogu mezi medicínskými a humanitárními obory, ale také mezi vědou a uměním. Projekt poskytne pohled na historii a okolnosti procesů „čtení mysli z obrazů“, na to, jak různí specialisté – od filozofů přes radiology a psychoanalytiky po historiky umění – interpretují své obrazy a jak se pro ně mysl v obrazech zjevuje.

Výstava představí široké spektrum exponátů: od středověkých medicínských traktátů a iluminovaných rukopisů přes lékařské ilustrace 19. století po současné high-tech biomedicínské obrazy a vizualizace. Dále to bude široké spektrum výtvarných projevů různého původu, které zobrazují fungování mysli – jako například renesanční portréty představující „hnutí mysli“ či ukázky čínské krajinomalby, vytvořené jako jednoznačné metafory lidské mysli, umělecká díla klasického modernismu a současného umění, včetně instalací, nových médií a videoartu. Mimo tuto „ikonografi i mysli“ nabídne výstava i díla pracující s formálními strukturami poněkud subtilnějším způsobem a umožňující vnímavému divákovi také sebereflexivní pohled na práci jeho vlastní mysli v okamžiku, kdy se střetává s obrazem.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Zemřel emeritní kurátor Moravské galerie v Brně Antonín Dufek

● xx/xx/2021–xx/xx/2021
27/10/2023
Tisková zpráva
Tiskové zprávy i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

ART’S UP / UMĚNÍ NA EX 

● 5/6/2024, 18–21 H
Pražákův palác
Dospělí, Program
Během akčního workshopu pro dospělé se budeme opět zabývat dalšími netradičními technikami a způsoby tvorby. Workshop proběhne v expozici ART IS HERE. Lektorské vedení: Lenka…

15 let Muzea Josefa Hoffmanna

13/6/2022–31/03/2025
Muzeum Josefa Hoffmanna
Design, Výstavy
MAK – Muzeum užitého umění, Vídeň se již skoro třicet let podílí na aktivitách spojených s obnovením a dalším využíváním rodného domu Josefa Hoffmanna…