O GALERII

Pražákův palác, sídlo ředitelství Moravské galerie v Brně
Moravská galerie má ve své správě pět budov a více než dvě stě tisíc sbírkových předmětů. Tomu také odpovídá mezioborová výstavní a akviziční strategie, galerie intenzivně pracuje s uměním, designem, fotografií a módou. Východiskem tohoto přístupu jsou již samotné okolnosti vzniku Moravské galerie. Její historie začíná už v roce 1818 založením Františkova muzea, jehož součástí byla od počátku obrazárna. Když pak roku 1961 došlo ke sloučení Obrazárny Moravského zemského muzea s Moravským uměleckoprůmyslovým muzeem, získala nově vzniklá instituce propojující volné a užité umění dnešní název – Moravská galerie v Brně.
Budovami, které má galerie ve správě jsou Pražákův palác, Místodržitelský palác a v roce 2021 zrekonstruované Uměleckoprůmyslové muzeum s novým konceptem ART DESIGN FASHION v samotném centru města Brna. Galerie také spravuje a pravidelně vystavuje v interiérech Jurkovičovy vily v brněnských Žabovřeskách a společně s vídeňským Muzeem užitého umění (MAK) vede Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy.
Moravská galerie prezentuje své sbírky v několika různorodých stálých expozicích. Brno předměstí Vídně v Místodržitelském paláci prezentuje umění 19. století s přesahem do středověkých a raně novověkých sbírek, expozice Art is Here v Pražákově paláci je zaměřená na moderní a konceptuální umění a nejnovější stálé expozici nabízí Uměleckoprůmyslové muzeum, kde mohou návštěvníci spatřit užité umění a design od konce 18. století do současnosti. Veškeré stálé expozice nabízí Moravská galerie ke zhlédnutí pouze za dobrovolné vstupné.
Výstavy i expozice obohacuje doprovodný program ve formě přednášek, komentovaných prohlídek výstav, dílen, koncertů a performancí koncipovaný pro všechny návštěvnické skupiny. Speciální důraz je kladen na dětské publikum, ať už se jedná o individuální návštěvníky nebo organizované skupiny.
Moravská galerie také klade velký důraz na digitalizaci svých sbírek a jejich online zpřístupnění široké veřejnosti. Jako jedna z mála galerií v České republice zdigitalizovala veškeré sbírkové předměty a ve spolupráci se Slovenskou národní galérií zprovoznila webové sbírky online.