PŘÁTELÉ MG

O NÁS:

Přátelé Moravské galerie v Brně, z.s. nabízí svým členům možnost podílet se na uměleckém a kulturním programu Moravské galerie. Pokud se přihlásíte do spolku, díky tomuto členství:
(a) se můžete blíže seznámit se sbírkami Moravské galerie, s badatelskou prací pracovníků galerie a budete informováni o dalším směřování galerie,
(b) prostřednictvím finanční podpory se budete podílet na obohacení galerijních sbírek, na jejich konzervaci a na kvalitě umělecko-historického výzkumu, vydávaných publikací a práce s veřejností,
(c) podpoříte rovněž další veřejně prospěšné aktivity, jako např. akvizici knih pro veřejnou knihovnu, pořádání výchovných programů, koncertů, přednášek, apod.
(d) naopak můžete využívat některé z nabízených benefitů jako odměnu za svou podporu
Staňte se členem
Existují čtyři základní typy členství: Stříbrná karta, Stříbrná karta plus, Zlatá karta a Zlatá karta plus. Ke každé z těchto karet patří i určitý typ benefitů. Platnost členských karet je 12 měsíců od data vydání.
Stříbrná karta
Cena: 400 / 200 Kč (senioři, studenti)
· zasílání aktualit MG emailem
· volný vstup na výstavy MG
· slevy na vybrané akce MG
Stříbrná karta Plus
cena: 700 / 350 Kč (senioři, studenti)
· zasílání aktualit MG emailem
· volný vstup na výstavy MG pro držitele a jednu další osobu
· slevy na vybrané akce MG
Pozn.: Držitel Stříbrné karty, který přivede nového člena, obdrží místo ní jako bonus Stříbrnou kartu Plus se stejnou dobou platnosti.
Zlatá karta
cena: 1200 Kč
· zasílání aktualit MG emailem
· volný vstup na výstavy MG pro držitele a jednu další osobu
· slevy na vybrané akce MG
· sleva 50 % na katalogy vydané MG
Zlatá karta Plus
cena: minimální příspěvek 5000 Kč
· zasílání aktualit MG emailem
· volný vstup na výstavy MG pro držitele a jednu další osobu
· slevy na vybrané akce MG
· sleva 50 % na katalogy vydané MG
· poslední číslo Bulletinu MG zdarma
Pozn.: Částka je určena k zakoupení uměleckého díla do sbírek Moravské galerie; sponzoři, kteří takto přispějí, budou prezentováni na čestném panelu v prostorách MG. Už jste si vybrali? Přihlásit se můžete na všech pokladnách MG.
Mimořádný dar (mimořádný člen)
Cena: minimální příspěvek 1000 Kč
Příspěvek bude spojen s vypsáním konkrétního účelu: s nákupem předem oznámeného díla, s podporou tisku reprezentativního katalogu (příznivci, kteří takto příspějí, budou uvedeni na štítku uměleckého díla či v tiráži katalogu).
Svým členstvím ve spolku Přátelé Moravské galerie v Brně vstoupíte do okruhu příznivců, kteří mají bližší kontakt s Moravskou galerií. Dozvíte se více o programech, úspěších i problémech naší přední galerijní instituce. Budete mít možnost vidět výstavy, účastnit se speciálních průvodcovských výkladů, setkání a diskuzí. Zatímco prostřednictvím spolku podporujete Moravskou galerii, od ní můžete naopak získávat určité benefity dle velikosti ročního příspěvku, který platíte.
CENA MICHALA RANNÉHO
V rámci své veřejně prospěšné činnosti zejména v oblasti ochrany kulturního dědictví a péče o ně či v oblasti poskytování veřejně kulturních služeb může spolek Přátel Moravské galerie, z.s. získávat finanční prostředky z vlastních zdrojů (kolektivního mecenátu), případně z různorodých zdrojů grantové povahy či jiné podpory.

Přátelé MG udělují jako hlavní pořadatel jednou za dva roky cenu Michala Ranného na památku významné osobnosti českého umění šedesátých a sedmdesátých let 20. století vybranému umělci za osobitý přínos v oboru výtvarného umění.
Cena je vypisována od roku 1999 a je určena českým výtvarným umělcům bez omezení věku a statní příslušnosti. Oceňuje výtvarnou práci, která je jak po formální, tak také po obsahové stránce zásadním obohacením české vizuální kultury, a jejíž dílo dokáže ovlivnit nastupující generaci umělců.
V minulosti byli takto oceněni od roku 2000 tito autoři: Dalibor Chatrný, Miroslav Šnajdr, Stanislav Kolíbal, Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl, Milena Dopitová, Daniel Balabán, Václav Stratil a Marian Palla.
Michal Ranný (1946, Brno – 1981, Praha), jehož památce je cena věnována, byl významnou, předčasně zemřelou osobností české moderní malby. V jejím kontextu byl předním představitelem krajinářské kresby směřující k subjektivně podbarvené lyrické abstrakci (navázání na Jiřího Johna a Roberta Hliněnského): v jeho díle se přírodní, kamenné či neorganické formy často mísí s jistým existenciálním obsahem. Přes tragické přerušení svého díla se sám stal osobním příkladem a inspirátorem pro řadu dalších výtvarníků.