Jakub Berdych Karpelis: Samosebou

Od 26. května obydlují interiéry i zahradu brněnské Jurkovičovy vily díla Jakuba Berdycha Karpelise, který se věnuje především konceptuální tvorbě s tradičními materiály jako kámen, sklo nebo porcelán, a je spoluzakladatelem českého designového studia Qubus Design Studio. Výstava Jakuba Berdycha Karpelise: Samosebou nebyla pro Jurkovičovu vilu připravena náhodně, reaguje totiž přímo na tvorbu „básníka dřeva“ […]

Finále soutěže Máš umělecké střevo?

Finále 14. ročníku soutěže, během kterého budou prezentovány nejlepší studentské projekty na téma JÍDLO. Od 26. 5. do 4. 6. 2023 bude zároveň možné shlédnout výběr prací, které budou instalovány formou intervence do stálé expozice ART IS HERE v Pražákově paláci. 

O barvě: Český kolorismus od Slavíčka po současnost

Výstava představí výrazné koloristy v české malbě od minulého století až k současnosti. V české malbě najdeme výrazná koloristická díla už v dávné minulosti (Theodorik, Brandl, Navrátil, Purkyně). Zřejmě je kolorismus něco, co v tomto prostředí silně rezonuje. Je jím poznamenané i celé 20. století. Na tuto tradici, na její bohatost, stejně jako na bohaté […]

Ivan Vosecký: Dekonstrukce Guerniky

V Prostoru pro jedno dílo již obraz konvertoval v objekt, který Ivan Vosecký zavěsil ve třech prostorových rovinách doprostřed místnosti. Roztříštěnost malby tvořené geometrií průniků s iluzí hloubky vrstvených přemaleb je posilována fragmentací zavěšených částí. Vratkost levitujícího díla vyrovnává sloup šesti pneumatik. Dílo Ivana Voseckého vzdáleně odkazuje k jedné z ikon umění 20. století, dílu […]

Hračka na 15 způsobů

Ve sbírkách Moravské galerie v Brně se nachází pozoruhodná sbírka hraček vytvořených studenty Střední školy umění a designu. Specifická je pro ně úspornost výtvarného vyjádření, díla jsou vesměs přísně geometrická, dekor se omezuje na nejmenší možnou míru. Zároveň zůstávají vtipná a veselá. Hlavním cílem je rozvíjet dětskou fantazii, kreativitu, motorické schopnosti. Poznali byste Šnečici a […]

Johan Baptist Straub: Přípravné práce

Ve sbírce Moravské galerie v Brně je uchováván pozoruhodný konvolut drobných sochařských návrhů připisovaných jedné z nejvýznamnějších osobností pozdně barokního umění, bavorskému dvornímu sochaři J. B. Straubovi. Výstava je nejen první prezentací uvedeného souboru, ale také příležitostí k nahlédnutí do fungování soudobé sochařské dílny. Její zhlédnutí může být překvapivým zážitkem i pro ty návštěvníky, kteří […]

Krása antických gem

Výstava vůbec poprvé veřejnosti odhalí nevšední krásu antických šperků ze sbírky Moravské galerie v Brně. Soubor gem a kamejí zpracovaných náročnou a dnes již téměř zapomenutou technikou glyptiky náleží k jedinečným skvostům starověkého uměleckého řemesla. Výstavu doplňují řezané drahé kameny ze sbírek dalších moravských muzeí a institucí, a také předměty pocházející z archeologických výzkumů doby […]

Jiří Thýn: Fotografie

Jiří Thýn (*1977), absolvent ateliéru fotografie na VŠUP v Praze v r. 2006, roční stáže na AVU v ateliéru Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy (2002) a UIAH v Helsinkách (2003), s ohledem na zaměření svého studia upřednostňuje fotografii. Autor toto médium často začleňuje do promyšleně koncipovaných kompozic instalací spolu s objekty a projekcí. Doposud byla […]

Úniky a návraty: Československá fotografie a surrealismus

Výstava Úniky a návraty v prostoru Camera Moravské galerie v Brně představí fotografie, které se dotýkají surrealismu v domácí fotografii. Ukáže, že surrealismus byl a je natolik nosnou myšlenkou, že oslovuje stále nové generace autorů. Kromě výběru třiapadesáti převážně černobílých fotografií od dvaačtyřiceti autorů zahrnuje výstava i instalaci z denního tisku, časopisů a reklamy, na […]

Thonet – Mundus a ti další: Ohýbaný nábytek v 1. polovině 20. století

Moravská galerie v Brně vlastní největší institucionální sbírku ohýbaného nábytku v České republice. Výstava představí nábytkové kusy nejen z této sbírky, ale také vybrané kusy z majetku soukromých sběratelů. Těsně před rokem 1900 začali výrobci ohýbaného nábytku spolupracovat s designéry. Adolf Loos, Josef Hoffmann, Gustav Siegel nebo Otto Prutscher navrhli řadu jedinečných modelů. Postupné fúze předválečných producentů […]