O barvě: Český kolorismus od Slavíčka po současnost

Výstava představí výrazné koloristy v české malbě od minulého století až k současnosti. V české malbě najdeme výrazná koloristická díla už v dávné minulosti (Theodorik, Brandl, Navrátil, Purkyně). Zřejmě je kolorismus něco, co v tomto prostředí silně rezonuje. Je jím poznamenané i celé 20. století. Na tuto tradici, na její bohatost, stejně jako na bohaté […]

Ivan Vosecký: Dekonstrukce Guerniky

V Prostoru pro jedno dílo již obraz konvertoval v objekt, který Ivan Vosecký zavěsil ve třech prostorových rovinách doprostřed místnosti. Roztříštěnost malby tvořené geometrií průniků s iluzí hloubky vrstvených přemaleb je posilována fragmentací zavěšených částí. Vratkost levitujícího díla vyrovnává sloup šesti pneumatik. Dílo Ivana Voseckého vzdáleně odkazuje k jedné z ikon umění 20. století, dílu […]

Hračka na 15 způsobů

Ve sbírkách Moravské galerie v Brně se nachází pozoruhodná sbírka hraček vytvořených studenty Střední školy umění a designu. Specifická je pro ně úspornost výtvarného vyjádření, díla jsou vesměs přísně geometrická, dekor se omezuje na nejmenší možnou míru. Zároveň zůstávají vtipná a veselá. Hlavním cílem je rozvíjet dětskou fantazii, kreativitu, motorické schopnosti. Poznali byste Šnečici a […]

Johan Baptist Straub: Přípravné práce

Ve sbírce Moravské galerie v Brně je uchováván pozoruhodný konvolut drobných sochařských návrhů připisovaných jedné z nejvýznamnějších osobností pozdně barokního umění, bavorskému dvornímu sochaři J. B. Straubovi. Výstava je nejen první prezentací uvedeného souboru, ale také příležitostí k nahlédnutí do fungování soudobé sochařské dílny. Její zhlédnutí může být překvapivým zážitkem i pro ty návštěvníky, kteří […]

Krása antických gem

Výstava vůbec poprvé veřejnosti odhalí nevšední krásu antických šperků ze sbírky Moravské galerie v Brně. Soubor gem a kamejí zpracovaných náročnou a dnes již téměř zapomenutou technikou glyptiky náleží k jedinečným skvostům starověkého uměleckého řemesla. Výstavu doplňují řezané drahé kameny ze sbírek dalších moravských muzeí a institucí, a také předměty pocházející z archeologických výzkumů doby […]

Jiří Thýn: Fotografie

Jiří Thýn (*1977), absolvent ateliéru fotografie na VŠUP v Praze v r. 2006, roční stáže na AVU v ateliéru Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy (2002) a UIAH v Helsinkách (2003), s ohledem na zaměření svého studia upřednostňuje fotografii. Autor toto médium často začleňuje do promyšleně koncipovaných kompozic instalací spolu s objekty a projekcí. Doposud byla […]

Úniky a návraty: Československá fotografie a surrealismus

Výstava Úniky a návraty v prostoru Camera Moravské galerie v Brně představí fotografie, které se dotýkají surrealismu v domácí fotografii. Ukáže, že surrealismus byl a je natolik nosnou myšlenkou, že oslovuje stále nové generace autorů. Kromě výběru třiapadesáti převážně černobílých fotografií od dvaačtyřiceti autorů zahrnuje výstava i instalaci z denního tisku, časopisů a reklamy, na […]

Thonet – Mundus a ti další: Ohýbaný nábytek v 1. polovině 20. století

Moravská galerie v Brně vlastní největší institucionální sbírku ohýbaného nábytku v České republice. Výstava představí nábytkové kusy nejen z této sbírky, ale také vybrané kusy z majetku soukromých sběratelů. Těsně před rokem 1900 začali výrobci ohýbaného nábytku spolupracovat s designéry. Adolf Loos, Josef Hoffmann, Gustav Siegel nebo Otto Prutscher navrhli řadu jedinečných modelů. Postupné fúze předválečných producentů […]

Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky MG

Výstava kreseb prezentující sbírku Moravské galerie v Brně se soustředí zejména na to, co je pro médium kresby nejpodstatnější a co představuje její nezaměnitelný charakter – tím je schopnost bezprostředního záznamu skutečnosti či pouhé myšlenky vyplývající z její snadné dostupnosti. Při výběru exponátů byla zohledněna i taková díla, která původně nemusela být určena širokému publiku […]

Šperkovnice jako šperk

Dychtivé napětí provází každé otevření šperkovnice. Drobné truhličky vyráběné od pradávna pro ukládání nejcennějších dámských i pánských šperků bývaly právě díky svému obsahu bohatě zdobeny a samy se tak stávaly šperkem mezi nábytkovými kusy. Zpracovávali je mistři v oboru práce se dřevem; často se na jejich vzniku podíleli malíři, nebo samotní šperkaři. Proto kurátoři v […]