Úniky a návraty: Československá fotografie a surrealismus

● 12/02/2010–23/05/2021
Uměleckoprůmyslové muzeum
Jiří Pátek
Archiv výstav

Výstava Úniky a návraty v prostoru Camera Moravské galerie v Brně představí fotografie, které se dotýkají surrealismu v domácí fotografii. Ukáže, že surrealismus byl a je natolik nosnou myšlenkou, že oslovuje stále nové generace autorů. Kromě výběru třiapadesáti převážně černobílých fotografií od dvaačtyřiceti autorů zahrnuje výstava i instalaci z denního tisku, časopisů a reklamy, na níž se v praxi ukazuje, že surrealistické postupy jsou univerzální a dají se s úspěchem aplikovat i v běžném – spotřebním – životě. Jako překvapení a test diváckého postřehu a snad i pobavení byl do expozice zasazen „surrealisticky interaktivní“ konceptuální objekt. Surrealismus zůstal jako výrazná kapitola v umění a fotografii 30. a 40. let silným inspiračním podnětem i pro následující generace umělců. I když v jejich dílech ztratila surrealistická ikonografie svou ortodoxní tvář, klíčový moment, jímž je zpochybnění našeho chápání reality stejně jako tradiční surrealistické metody, které k němu slouží, zůstal. Výstava, jež využívá materiálů, které nejsou běžně se surrealismem spojovány, ukazuje, že genialita surrealistické myšlenky spočívala hlavně v nalezení konkrétních cest, jak propojit poznatky hlubinné psychologie s možnostmi lidské obrazotvornosti.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Výstavní intervence Příběh

16/11/2023
Tisková zpráva
Tiskové zprávy i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

Letní Artcamp: Survivor Brtnice

● 28/7/2024–2/8/2024
Muzeum Josefa Hoffmanna
Děti a rodiny, Program
Jedinečná výzva o přežití je zde! Na skupinu trosečníků z Brna čeká brtnický ráj, který se ale záhy může stát i bojem v divočině….

Posel krásy

Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici
Stálé expozice
Do expozice uvádí hned v průjezdu geometrická intervence od italsko-rakouské umělkyně Esther Stocker. V expozici jsou zahrnuti i současní umělci, kteří se Josefem Hoffmannem…