O barvě: Český kolorismus od Slavíčka po současnost

● 06/11/2009–31/01/2010
Pražákův palác
Dušan Brozmann
Archiv výstav

Výstava představí výrazné koloristy v české malbě od minulého století až k současnosti.

V české malbě najdeme výrazná koloristická díla už v dávné minulosti (Theodorik, Brandl, Navrátil, Purkyně). Zřejmě je kolorismus něco, co v tomto prostředí silně rezonuje. Je jím poznamenané i celé 20. století. Na tuto tradici, na její bohatost, stejně jako na bohaté a různorodé souvislosti mezi tvorbou jednotlivých autorů od moderny až po současnost, chce výstava upozornit. Nechce být přitom didaktická, chce spíše evokovat tyto příbuznosti, poskytnout divákům radost z objevování a překvapit souvislostmi, které doposud nejsou pojmenované.Výstava představí výrazné koloristy v české malbě od minulého století až k současnosti. Kolorista je výtvarník, který svůj pohled na svět primárně vyjadřuje silou barevných tónů, přechody jednoho tónu ke druhému nebo jejich kontrasty – jen porovnejme díla Josefa Šímy a Zdeňka Sýkory a uvědomme si, odkud kam až zanícenost barvou může sahat. Kolorista má výjimečnou schopnost barvy ladit, vyprávět jimi to, co se kresbou říct nedá. Při detailnějším pohledu najdeme například silné příbuznosti v koloritu mezi díly Jana Preislera, Josefa Šímy, Václava Boštíka a Jana Merty. Tato příbuznost není jen formální, ale vypovídá mnohé o určitém společném obsahu prací těchto umělců a také o jejich vědomém navazování. Jejich díla, v nichž barevnost mnohdy lyrická a jemná jako pastel ústí do osobité výpovědi, tvoří jednu z výrazných a důležitých tradicí v české malbě. Na další tradice barvy upozorní také díla Františka Kupky, Emila Filly, Milana Grygara, Jiřího Sopka či Antonína Slavíčka, KW, Josefa Čapka a dalších.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

15 let Muzea Josefa Hoffmanna

14/6/2022
Tisková zpráva
Tisková zpráva ke stažení zde. Fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti…

Edukační programy pro 1. stupeň ZŠ

Školy
Za dobrodružstvím do galerie! Pestrá nabídka zážitkových programů s důrazem na mezipředmětové vazby a rozvoj tvořivosti. JAK SE OBJEDNAT? Napište na edukace@moravska-galerie.cz nebo volejte na 532 169 177 KOLIK…

Dějiny odívání: Udržitelná móda, Fast Fashion

● 05/06/2023 v 18.00
Uměleckoprůmyslové muzeum
Dospělí, Program, Senioři
Přednáška přinese aktuální témata začátku 21. století – fast fashion, udržitelná móda a recyklace. Přijďte se blíže seznámit s tím, čemu se říká zodpovědnost v oblasti…