Odešel malíř a grafik Emanuel Ranný

S lítostí oznamujeme, že zemřel malíř a grafik Emanuel Ranný. Svá díla často tepal suchou jehlou. Zobrazoval třebíčské čtvrtě, města i s jejich zákoutími, nejrůznější krajiny či témata vyznačující se jedinečnou poetikou. Mnohé jeho práce doprovází texty velkých českých literátů jako je Jan Skácel, Jakub Deml Ivan Diviš a další. Jeho díla spoluvytvořila působivou atmosféru i […]

Návrat k běžnému provozu knihovny

Knihovna Moravské galerie se od 1. září vrací ke svému běžnému provozu. Otevřeno tedy bude od úterý do pátku v čase od 10 do 18 hodin (v pátek do 16 hodin). Děkujeme za pochopení.

Herna v Pražákově paláci dočasně uzavřena z důvodu rekonstrukce

Dětská herna, kterou najdete v přízemí Pražákova paláce, právě prochází výraznou proměnou a znovu bude otevřena ku příležitosti zahájení výstavy Valoch & Valoch 29. září od 16 hodin v rámci dětské vernisáže. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás opět v září.

Moravská galerie na ICOM konferenci 2022

Česká republika v týdnu od 20. do 28. 8. 2022 přivítá 26. Generální konferenci ICOM. Muzejní odborníci z celého světa zde nastaví nová témata a směřování muzejního oboru na minimálně další tři roky. Hlavními otázkami bude především síla, pozice a možnosti muzeí při budování svobodné, demokratické a vzdělané společnosti; reakce muzeí na výzvy a potřeby 21. století či schopnost vyrovnat se s ekonomickými i společenskými dopady […]

Vernisáž: 15 let Muzea Josefa Hoffmanna

Srdečně vás zveme na vernisáž připravované výstavy 15 let Muzea Josefa Hoffmanna, která se uskuteční 12. června tamtéž. Muzeum užitého umění MAK ve Vídni se již skoro třicet let podílí na aktivitách spojených s obnovením a dalším využíváním rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici. V roce 2020, ke 150. výročí narození Josefa Hoffmanna (15. prosince […]

Budoucnost Bienále Brno

Moravská galerie v Brně se rozhodla upustit od pravidelných přehlídek Bienále Brno. Nahradí je udržitelnou trvalou digitální platformou prezentace současného mezinárodního grafického designu. Dlouhotrvající pandemie COVID-19 a v neposlední řadě i současné válečné události vedou Moravskou galerii v Brně k nutnosti přehodnotit formát dalšího pokračování Mezinárodního bienále grafického designu Brno. Původně nastavená koncepce Bienále Brno, jakožto místa […]

Oděvní workshop s Liběnou Rochovou

O víkendu 22. až 24 dubna se v Uměleckoprůmyslovém muzeu uskuteční mimořádný oděvní workshop pod vedením Liběny Rochové, jedné z nejvýznamnějších českých oděvních designérek. Workshop je určen ukrajinským ženám a proběhne ve spolupráci se studenty oboru Ekotextil design SŠUD. Završením workshopu bude módní přehlídka v rámci květnových ART DESIGN FASHION DAYS. Více informací na edukace@moravska-galerie.cz. ШВЕЙНИЙ ВОРКШОП ЗА УЧАСТІ […]

Pomoc Ukrajině

Ve spolupráci s ženským vzdělávacím spolkem Vesna jsme vytvořili ve výstavních prostorách Pražákova paláce na Husově ulici č. 18 dobrovolnické centrum pro pomoc uprchlíkům. Vedle materiální pomoci koordinované spolkem Vesna je záměrem tohoto projektu vytvořit variabilní bezpečný prostor pro ukrajinské rodiny, které musely kvůli válečnému konfliktu opustit své domovy. Na tom, jak pracovat s prostředím […]

Czech Grand Design 2021

Blahopřejeme všem vítězům cen Czech Grand Design 2021! A velká gratulace patří především jedinečné Liběně Rochové, která za svůj celoživotní přínos pro český design, získala čestné místo v Síni slávy. A naše radost je hned dvojnásobná, protože s tvorbou mnoha z oceněných se už nyní můžete zblízka seznámit také v našem Uměleckoprůmyslovém muzeu, které je […]

Brněnská muzejní noc 2022

Letošní Brněnská muzejní noc proběhne už v tradičním termínu, a to 21. května 2022. Veškeré informace týkající se nadcházejícího ročníku budou postupně přibývat na webových a facebookových stránkách akce.