Zemřel PhDr. Jaroslav Kačer

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil PhDr. Jaroslav Kačer, bývalý emeritní ředitel Moravské galerie v Brně.

PhDr. Jaroslav Kačer, bývalý dlouholetý kurátor a emeritní ředitel Moravské galerie v Brně, se narodil 20. dubna 1931 v Brně-Židenicích. Pod vlivem svého dědečka se vyučil sazečem (typografem), poté studoval grafiku na Škole uměleckých řemesel v Brně a v letech 1953–1957 absolvoval na filozofické fakultě brněnské univerzity obory dějiny umění a estetika. Po krátkém působení v Krajském domě osvěty v Ostravě a v Domě umění v Brně nakonec roku 1964 trvale zakotvil v Moravské galerii, kde nejdříve působil jako krajský metodik. Na podnět tehdejšího ředitele galerie Jiřího Hlušičky zde založil sbírku fotografie, kterou po něm převzal Antonín Dufek a učinil z ní jednu z nejkvalitnějších a nejrozsáhlejších fotografických kolekcí ve střední Evropě. V roce 1971, ve svých čtyřiceti letech, se stal Jaroslav Kačer kurátorem sbírky umění 19. století a díky soustředěné vědecké a publikační práci (v úzké součinnosti s kolegyní z oddělení PhDr. Jitkou Sedlářovou) ho lze právem označit za zakladatele moderního bádání o malířství a sochařství 19. století na Moravě. V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století musel jako politicky nespolehlivý pořádat výstavy a publikovat převážně mimo Brno, po převratu roku 1989 pak zúročil své zkušenosti, charakterové vlastnosti a organizační schopnosti jako první porevoluční ředitel mateřské instituce. Provedl Moravskou galerii složitým obdobím transformace, kdy se mu mimo jiné podařilo prosadit opravu Pražákova paláce a získat pro potřeby sbírky starého umění budovu barokního Místodržitelského paláce, dříve Muzea dělnického hnutí. Ani po zaslouženém odchodu na odpočinek ve druhé polovině devadesátých let nepolevil v odborných aktivitách, z nichž lze vyzdvihnout třeba jeho podíl na třetím dílu akademických Dějin českého výtvarného umění (Praha 2001).

Poslední rozloučení s PhDr. Jaroslavem Kačerem proběhne ve čtvrtek 9.11.2023 v 9:30 hodin. Rozloučení se bude konat v obřadní síni brněnského krematoria na Jihlavská ulici.