Josef Mařatka v Pražákově paláci

Čtvrté pokračování volného cyklu Kresby sochařů, který probíhá v kabinetu stálé expozice Moderní umění v Pražákově paláci, představí tvorbu Josefa Mařatky (1874 – 1937). Umělecké zrání jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů silně ovlivnila tvorba Augusta Rodina (1840–1917). V roce 1900 Mařatka získal Hlávkovo stipendium a odjel do Paříže. Měl to štěstí, že jej geniální francouzský sochař přijal do svého ateliéru jako svého žáka a pomocníka. Pod Rodinovým vedením začal Mařatka studiemi rukou a nohou. Později přistoupil ke skicám volně se pohybujících ženských aktů, což rovněž odpovídalo mistrovým názorům na povahu a funkci sochařské kresby. Z tohoto období pochází i autorova proslulá plastika na motivy antické báje Opuštěná Ariadne, která patřila díky své neobvyklé kompozici těla sehnutého ke skále k nejradikálnějším sochařským dílům své doby. O povaze Mařatkovy umělecké metody vypovídají jeho skici ze sbírek Moravské galerie zaznamenávající taneční pohyby dvou významných průkopnic moderního výrazového tance Olgy Vladimirovny Gzovské a Ruth Saint Denis. 

Výstavní intervence je k vidění od 2. listopadu 2023 do 11. února 2024.

Vstupné je dobrovolné.