Valoch & Valoch

30/9/2022–27/8/2023
Pražákův palác
Kurátoři: Jana Písaříková, Ondřej Chrobák, Petr Ingerle, Miroslav Maixner
Archiv výstavVýstavy

Archeologie a konceptuální umění

Výstava na příběhu otce Karla Valocha a jeho syna Jiřího Valocha zkoumá vztah mezi archeologií a konceptuálním uměním.

Nález zlomku čelisti neandertálce při archeologickém průzkumu jeskyně Kůlna v Moravském krasu se zapsalo mezi nejdůležitější události poválečné archeologie ve světovém měřítku. Na tomto objevu se podíleli Karel Valoch a jeho syn Jiří. Zatímco Karel Valoch (1920-2013), archeolog brněnského ústavu Anthropos, vedl již od roku 1961 průzkum této lokality, student Jiří Valoch (1947) zde trávil jako brigádník na vykopávkách již několikáté letní prázdniny v řadě. Před archeologií dal Jiří Valoch přednost umění a během pár následujících letech se stal viditelným protagonistou experimentální poezie, teoretikem nového umění a kurátorem řady klíčových výstav především v brněnském Domě umění. Archeologie a zájem o prehistorické kultury však měly, jak dokazují například dobové studie americké kurátorky Lucy R. Lippard, mnoho styčných bodů s dobovou uměleckou praxí nejen uvnitř jedné brněnské rodiny. V umění se tehdy prováděly například nejrůznější formy rituálů, které se odehrávaly v přírodě, často na místech s prehistorickou minulostí či přímo v jeskyních. Stejně tak se realizovaly rozsáhlé umělecké zásahy do krajiny, jejichž vizuální podoba mohla připomínat megalitické stavby nebo archeologická naleziště. Aktuální výstava prezentuje právě tyto přesahy archeologie a konceptuálního umění, tak jak se propsaly od poloviny šedesátých let do života Karla a Jiřího Valocha.

Vystavující autoři: Karel Adamus, Imre Bak, Peter Bartoš, Juraj Bartusz, Pavel Büchler, Vladimír Drápal, Stano Filko, Daniel Fischer, Hamish Fulton, Miroslav Sonny Halas, Vladimír Havlík, Pavel Holouš, Radek Horáček, Dalibor Chartný, Eva Kmentová, Milan Knížák, J.H.Kocman, Jef Kratochvil, Marie Kratochvílová, Július Koller, Ivan Kříž, Petr Kvíčala, Miloš Laky, Otis Laubert, Richard Long, Marian Mudroch, Milan Maur, Rune Mields, Ladislav Novák, Meret Oppenheim, Marian Palla, Gerta Pospíšilová, Pavel Rudolf, Tomáš Ruller, Zorka Ságlová, Rudolf Sikora, Zdeněk Sklenář, Jan Steklík, Ladislav Snopko, Miloš Šejn, Petr Štembera, Margita Titlová Ylovsky, Jiří Valoch, Karel Valoch, Ralf Winkler (A. R. Penck), Jan Wojnar, Ján Zavarský. 

Součástí výstavy jsou artefakty a dokumentace spojená s archeologickým výzkumem v jeskyni Kůlna v Moravském krasu, který realizoval ústav Anthropos pod vedením Karla Valocha v letech 1961 – 1973. 

Grafika: Lukáš Kijonka, Ilustrace: Alexey Klyuykov

Autor kresby v dětské Herně: Pavel Dvorský

Odborná spolupráce s Moravským zemským muzeem:

Mgr. Martina Galetová Ph.D., doc. Petr Neruda Ph.D., doc. PhDr. Martin Oliva Mgr. Martina Roblíčková

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.

Výstava a publikace jsou výstupem v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO), poskytnuté Ministerstvem kultury ČR. 

Záštita:

Ministr kultury ČR Mgr. Martin Baxa

Primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková

Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich

Starosta městské části Brno střed Ing. arch. Vojtěch Mencl

Mediální partneři: Artmap, Art Antiques, Kam v Brně, Technické sítě Brno, Propamátky

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Laureátkou 12. ročníku Ceny Michala Ranného za rok 2022 se stala Marie Filippovová

8/11/2023
Tisková zpráva
Tiskové zprávy i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

Jakub Berdych Karpelis: Samosebou

26/5/2023
Tisková zpráva
Tisková zpráva i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

Zítra 2. 3. bude film Tmání k dispozici až od 11:30

● 02/03/2023
Nezařazené