„Prvních třicet“ (1873–1903) aneb od Světové výstavy po Prostřený stůl

Uměleckoprůmyslové muzeum
Stálé expoziceVýstavy

Mezi prvním a druhým patrem brněnského Uměleckoprůmyslového muzea se nachází tzv. Votivní sál. Prostoru dominuje vitráž od brněnského malíře Emila Pirchana s alegorickým vyobrazením umění, řemesel a architektury. Nad hlavní římsou jsou vepsána jmena zakladatelů a prvních mecenášů této instituce. Mezi nimi najdeme například Adolfa Loose staršího, otce slavného architekta, jehož kamenická firma se podílela na stavbě a dekoraci budovy muzea. Bohatě ornamentální výzdoba klenby byla znovu odhalena a restaurována během poslední revitalizace muzea, kterou ukončilo slavnostní znovuotevření muzea na podzim 2021. Nyní u příležitosti oslav 150. výročí založení Uměleckoprůmyslového muzea bude do prostor Votivního sálu zakomponována nová expozice přibližující návštěvníkům historii spojenou se vznikem a étosem této instituce v prvních třech heroických dekádách její existence.

Na počátku byla cesta členů kuratoria muzea do Vídně, kde se v roce 1873 konala Světová výstava. Na výstavě byly zakoupeny první artefakty do sbírek muzea, a to jak od evropských producentů, tak ukázky řemeslných výrobků z tehdy dalekých destinací Japonska a Číny. Do historického inventáře sbírky byla však jako první položka zapsána neméně exotická maghrebská keramická váza. Další akvizice byly i v následujících letech existence muzea rovněž úzce propojeny s výstavními projekty. Mnohé z nich instituce odborně připravila, nebo hostila výstavy putovního charakteru. Svým rozsahem a reprezentativností se vymykala Jubilejní císařská výstava k oslavě čtyřiceti let vlády císaře Františka Josefa I., kvůli které se přistoupilo k stavebnímu rozšíření stávající budovy. Za symbolický vrchol výstavních aktivit muzea lze však považovat výstavu Prostřený stůl, kterou uspořádal tehdejší ředitel Julius Leisching v roce 1904. Tato výstava představila progresivní díla z produkce nově založených uměleckořemeslných dílen Wiener Werkstätte, které jsou pokládány za první muzeální prezentaci vídeňského secesního užitého umění na světě. Jejich produkty začalo Uměleckoprůmyslové muzeum záhy nakupovat, a velmi rychle tak reagovalo na tehdejší výrobní trendy v oblasti řemeslných výrobků v umění.

Současná expozice nabídne kromě sond do výstavní a akviziční historie brněnského uměleckohistorického muzea také ukázky písemných listin spojených se založením a provozem instituce, stavební plány nebo historické fotografické pohledy do expozic a výstavních sálů. Výstava ve Votivním sále se otevírá u příležitosti listopadových výročních oslav 150 let Uměleckoprůmyslového muzea a stane se součástí dlouhodobých expozic Moravské galerie. Návštěvníci ji tedy budou moci kdykoli zdarma navštívit.

Kurátor: Ondřej Chrobák

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Proměna Uměleckoprůmyslového muzea pokračuje otevřením robotické kavárny, Designlabu a intervencí současných umělců

19/5/2022
Tisková zpráva
Tisková zpráva ke stažení zde. Fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti…

Made by Fire / Brno

16/11/2023
Tisková zpráva
Tiskové zprávy i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury

Tisková zpráva
Tisková zpráva ke stažení. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s Moravskou…