Po stopách moderny: Keramika období art deco na Moravě. Tvorba Huberta Kovaříka

● 30/11/2012–24/03/2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
Andrea Husseiniová
Archiv výstav

Sochař a keramik Hubert Kovařík (1888-1958) patřil k silné generaci mladých umělců vyškolených na Kunstgewerbeschule ve Vídni u předních tvůrců vídeňské secese a moderny (Löffler, soukromě Hanak). V průběhu pouhých dvou desetiletí, kdy se ve Vídni a posléze v nově vzniklé Československé republice intenzivně věnoval keramické tvorbě, vznikly desítky návrhů drobné užitné a umělecké keramiky, které vystihly „tvarovou“ náladu doby, dotvářely dobové interiéry a svoji úlohu nalezly i na plátnech filmů z produkce ateliérů AB Barrandov, např. Kristián. Keramika Huberta Kovaříka s bohatým dekorem složeným z geometricky stylizovaných rostlinných motivů se na Moravě stala synonymem produkce období art deco. Patří k nejzajímavějším, ale dosud stále málo známým příkladům umělecké keramiky 20. let 20. století na našem území.

Těžiště celé výstavy tvoří dekorativní keramika a drobná užitná keramika dokumentující návrhy pro Kunštátskou keramiku a výrobu vlastní umělecko-řemeslné dílny Huberta Kovaříka, kterou založil a mezi lety 1922-1932 vedl ve Svitávce u Boskovic. Objevují se zde velké dekorativní vázy, nápojové soubory a dózy na cukrovinky, velký podíl náleží figurální plastice s formálními znaky souvisejícími s produkcí Wiener Keramik M. Powolného a B. Löfflera. Součástí výstavy bude i unikátně dochovaná písemná a fotografická pozůstalost Huberta Kovaříka, zejména v podobě autorských návrhů v umělcových skicářích, pracovních a poznámkových sešitech doplněná o realizace konkrétních kusů užité i dekorativní keramiky. Jedná se o první větší prezentaci Huberta Kovaříka v Brně po více než 90 letech. Současně se jedná o první z řady navazujících projektů odd. užitého umění se snahou zmapovat málo známou produkci umělecko-řemeslných dílen v Čechách a na Moravě, která se vzhledem k historickému vývoji časově pojí s obdobím první poloviny 20. století, a v pravidelných intervalech představit širokou řadu tvůrců, kteří namnoze působili v rámci jedné dílny.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

15 let Muzea Josefa Hoffmanna

14/6/2022
Tisková zpráva
Tisková zpráva ke stažení zde. Fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti…

Vesna 2.0

● 24/05/2024–30/03/2025
Tisková zpráva
Tiskové zprávy i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

Reinterpretace Josefa Hoffmanna

● 27/09/2022
Tisková zpráva
Tisková zpráva ke stažení zde. Fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti…