Khhhhhhh: Slavs and Tatars

● 21/06/2012–28/10/2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Petra Trtílková
Archiv výstav

Slavs and Tatars (Slované a Tataři) mají tu čest představit v Moravské galerii v Brně u příležitosti Bienále Brno 2012 projekt Khhhhhhh. Jde o přehodnocení pedagogiky, pokroku a modernosti přes perspektivu jediného fonému – kh. Tento foném, který je pro velkou část obyvatel západní hemisféry obtížně vyslovitelný či rovnou nevyslovitelný, nabízí hluboký vhled do jazyka nejen z pohledu evolučního rozhraní, ale i metafyzického. Slavs and Tatars se prostřednictvím tohoto poměrně nelibozvučného hrdelního zvuku pokoušejí resuscitovat posvátný charakter jazyka, počínaje čtením posvátných textů až po rituál tištěného slova. Jde o přístup stejně tak emocionální jako analytický, zahrnující výzkum i původní tvorbu: Khhhhhhh zkoumá trnité stezky poznání v konfrontaci s moudrostí, okamžitost ústního sdělení oproti odtažitosti psaného slova i doktrínu versus pedagogiku v srdci kolektivní praxe a výzkumu. Khhhhhhh je mnohovrstevnatá expozice, uspokojující stejnou měrou potřeby nohou – tedy tělesné – jako duševní: tvoří ji publikace, přednáška a instalace navozující témata posvátné pohostinnosti a štědrosti.

Foném kh lze považovat za lingvistický ekvivalent Molly Nasreddina, súfijského mudrce a žertéře, jemuž se věnuje nedávná publikace Slavs and Tatars, a jeho charakter je jednoznačně nadnárodní: vyskytuje se zejména v semitských, arabských a turkických jazycích v celé Eurasii. V perštině, kde tvoří společný kořen slov „já“ a „bůh“, evokuje gnostický význam, v běžném vnímání islámu často přehlížený. V hebrejštině tvoří základní foném slova život (chaim); kromě toho je důležitou platformou pro numerologii. Slavs and Tatars ve svých publikacích, instalacích, přednáškách a objektech často pracují s jazykem jako s polyfonním nástrojem narušujícím zaběhnuté stereotypy, se zdrojem humoru a nečekaných významů. Zde se vracejí k novátorskému dílu Velimíra Chlebnikova, který si svými transracionálními studiemi o jazyku (zaum) vysloužil milý přívlastek „ruský derviš“, a mapují tento hravý i polemický výzkum písmen jako metafyzických činitelů, jejichž zvuky jsou atavistickými agitátory.

Slavs and Tatars jsou přesvědčení, že humor má potenciál okouzlovat a zároveň i kritizovat, jako by jedna ruka házela člověku prach do očí a druhá ho osvěžovala vodou. Také projekt Khhhhhhh neusiluje o nic jiného než osvobodit pedagogiku z jejích tradičních hranic a nechat ji infiltrovat do různých fází tvorby. Khhhhhhh svým přístupem, který je zároveň emocionální i analytický, vybízí k učení se životem a k životu se smíchem.

Khhhhhhh je nejnovější instalací z nedávného souboru prací Slavs and Tatars s názvem Schopnost substituce, který byl v poslední době představen v GfZK Lipsko, na New Museum Triennial v New Yorku, ve vídeňské Secession; připravuje se samostatná výstava v MoMA, New York. Předchozích pět let jsme věnovali dvěma cyklům, zaměřeným jednak na komplikovanou historii Kavkazu (KidnappingMountainsMollaNasreddin) a na nepravděpodobné dědictví mezi Polskem a Íránem (FriendshipofNations:PolishShiiteShowbiz79.89.09). Schopnost substituce – tedy nahrazování jedné věci druhou, vyprávění jednoho příběhu prostřednictvím jiného – se zabývá substitucí v nejširším slova smyslu, od al-badaliya k obrácené radosti. Tím, že přijímá nejniternější myšlenky, prožitky, přesvědčení a pocity jiných za své vlastní, nabízí práce z cyklu Schopnost substituce nenápadné a subtilní přehodnocení vnímání sebe sama ve snaze zpochybnit samotný koncept vzdálenosti jako nejkratší dráhy mezi dvěma body.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Vox Imaginis: Romantický hlas

● 27/06/2023 v 19.00 H
Uměleckoprůmyslové muzeum
Dospělí, Program, Senioři
První letošní koncert z cyklu Vox imaginis nás naladí na romantickou notu. V podání Graffova kvarteta a klarinetisty Irvina Venyše zazní Smyčcový kvartet d moll „Smrt…

Nejkrásnější české knihy roku 2021

● 11/11/2022
Tisková zpráva
Tisková zpráva i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

BAREVNÉ DOPOLEDNE: HARMONIKOVÁ KOČKA

●13/07/2023 10 H
Uměleckopůmyslové muzeum
Děti a rodiny, Program
Pojďme se seznámit s hračkami designérky Libuše Niklové, které jsou proslulé svým pružným harmonikovým tělem, ale i s dalšími hračkami, které vymysleli její mladší kolegové, které inspirovala….