Jan Calábek: Věda, film a umění k potěše včel básníků a botaniků

● 26/04/2013–28/07/2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
Pavlína Vogelová
Archiv výstav

Výstava přibližuje osobnost Jana Calábka, brněnského profesora botaniky, ale především průkopníka vědecké kinematografie světového významu. Nahlíží na časosběrný film jako vědeckou metodu výzkumu fyziologie rostlin z perspektivy experimentální dimenze obrazových záznamů. S až minimalistickým filmovým přístupem se opírá o podstatu základních elementárních hodnot života: tj. světlo, voda, pohyb, síla s primárním zaměřením na rostlinnou říši.

Výstavní projekt, který je věnován osobnosti, práci a dílu brněnského profesora botaniky a průkopníka vědecké kinematografie mezinárodního významu Jana Calábka (8. 3. 1903 Výkleky – 29. 1. 1992 Brno), propojí aspekt časosběrné kinematografie jako vědecké metody výzkumu fyziologie rostlin s dosud opomíjenou uměleckou dimenzí obrazových záznamů. Tematicky představuje mnohovrstevnatost Calábkových odborných botanických studií zabývajících se morfologií květu, květenstvím, rozmnožováním rostlin, rostlinnou fyziologií, růstovou korelací a pohyby rostlin z perspektivy obrazového zpřístupnění filmovým médiem.

Hlavní pilíř výstavy vychází z filmografie Jana Calábka, čítající cca 55 vědeckých, výzkumných, populárně-vědeckých a výukových filmů z let 1929-1988. Stvrzuje a přibližuje přirozenost vztahu vědce k zobrazovacím technikám fotografie, filmového záznamu a experimentu. Originalita a vysoká vědecká i umělecká hodnota časosběrné filmové tvorby Jana Calábka je podtržena profesní kombinací vědce, pedagoga, kameramana a režiséra. Stvrzena je řadou domácích i zahraničních ocenění (Německo, Francie, Itálie, USA, Maďarsko, Uruguay a další), stejně tak zařazením stého výročí narození Jana Calábka na seznam významných kulturních výročí UNESCO v Paříži (v roce 2003).

Záměrem výstavy je představení osobnosti profesora Jana Calábka a přiblížení jeho významu v přímé provázanosti se světovými osobnostmi dějin přírodních věd a vědecké kinematografie, jako byli např. Lucien Bull, Jean Painlevé, Étienne-Jules Marey (Francie), Wilhelm Pfeffer (Německo), stejně tak v českém prostředí Vladimír Úlehla, Silvestr Prát a další. Na výstavu je možno nahlížet z perspektivy široké škály pohledů na přírodní úkazy, vědu, vzdělávání, techniku, umění i experiment. Nabízí návštěvníkům nevšední zážitek obrazu pohybu z mikrosvěta rostlinné říše lidským okem nezachytitelným.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Vesna se loučí s Moravskou galerií

● 06/01/2023
Tisková zpráva
Tisková zpráva i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

SOBOTNÍ ATELIÉR: SKLENÍK

● 20/1/2024, 10−12 H
Uměleckoprůmyslové muzeum
Děti a rodiny, Program
Pojďte si s námi zpříjemnit lednovou sobotu návštěvou výstavy Made by Fire v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně. Ponoříme se do křehkého světa skla, porcelánu a keramiky….

False Memories / Falešné vzpomínky

21/09/2023
Tisková zpráva
Tiskové zprávy i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…