Donátoři, mecenáši, sběratelé

● 19/11/2010–13/02/2011
Místodržitelský palác
Kateřina Svobodová
Archiv výstav

Výstava představuje kolekci vybraných obrazů, kreseb a grafik 19. století získaných do sbírek tehdejší obrazárny Moravského muzea, dnes součásti Moravské galerie v Brně během devatenáctého a v první polovině 20. století z významných soukromých kolekcí. Výstava je výstupem grantového výzkumného úkolu Fond umění 19. století Moravské galerie a jeho formování prostřednictvím soukromých sbírek a umožní návštěvníkům blíže poznat čtyři významné sběratelské osobnosti, které obohatily sbírky galerie – Bedřich Silva Tarouca, Jan II. z Lichtenštejna, Eduard Sykora a Arnold Skutezky.

„Sběratelství je fenomén provázející lidstvo od počátků kulturních dějin. Jeho smyslem není jen mechanické hromadění vybraných předmětů, ale poučený výběr, který směřuje k cíli vytvořit celek – sbírku, představující vyšší obsahovou hodnotu než pouhý součet jednotlivých částí. Důležitým a pro budoucnost příznivým rysem sběratelství je snaha takto vytvořený celek a jeho vypovídací hodnotu dále uchovat, aby mohl sloužit pro poučení dalších generací. Sběratel investuje často nemalé prostředky, aby se v určité fázi části nebo celé své sbírky velkoryse vzdal ve prospěch společnosti a stal se donátorem či mecenášem. K tomuto účelu slouží zpravidla muzea a je třeba konstatovat, že bez sběratelů a štědrých dárců minulých dob by současná muzea byla výrazně chudší, některá by pravděpodobně ani nevznikla. Je potěšující, že po dlouhé době útlumu se sběratelství v posledních dvaceti letech opět rozrůstá a utvářejí se nové soukromé sbírky – základ budoucích donací a mecenátů.“

Kateřina Svobodová

kurátorka Moravské galerie v Brně

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Barevné dopoledne: Tatra Tour

● 08/06/2023 v 10.00 H
Uměleckoprůmyslové muzeum
Děti a rodiny, Program
V části expozice Jeskyně: Panorama designu si prohlédneme vystavené exponáty. Některé z nich se staly natolik oblíbenými, že se vyrábí dodnes. My se podíváme „pod…

Barevné dopoledne: Krása nechtěného

● 01/06/2023 v 10:00
Uměleckoprůmyslové muzeum
Děti a rodiny, Program
Ve výtvarném umění je mnoho prostoru pro „náhody a nehody“, které nakonec dají vzniknout něčemu nečekanému a krásnému. Pojďme kouzlit s barvami na velkém…

Dagmar Hochová

● 17/05/2024–20/10/2024
Připravované výstavy
Fotografka Dagmar Hochová se dostala do širokého povědomí počátkem našeho tisíciletí díky svým humanitně orientovaným fotografiím. Její fotografickou pozůstalost získala Moravská galerie v roce…