Donátoři, mecenáši, sběratelé

● 19/11/2010–13/02/2011
Místodržitelský palác
Kateřina Svobodová
Archiv výstav

Výstava představuje kolekci vybraných obrazů, kreseb a grafik 19. století získaných do sbírek tehdejší obrazárny Moravského muzea, dnes součásti Moravské galerie v Brně během devatenáctého a v první polovině 20. století z významných soukromých kolekcí. Výstava je výstupem grantového výzkumného úkolu Fond umění 19. století Moravské galerie a jeho formování prostřednictvím soukromých sbírek a umožní návštěvníkům blíže poznat čtyři významné sběratelské osobnosti, které obohatily sbírky galerie – Bedřich Silva Tarouca, Jan II. z Lichtenštejna, Eduard Sykora a Arnold Skutezky.

„Sběratelství je fenomén provázející lidstvo od počátků kulturních dějin. Jeho smyslem není jen mechanické hromadění vybraných předmětů, ale poučený výběr, který směřuje k cíli vytvořit celek – sbírku, představující vyšší obsahovou hodnotu než pouhý součet jednotlivých částí. Důležitým a pro budoucnost příznivým rysem sběratelství je snaha takto vytvořený celek a jeho vypovídací hodnotu dále uchovat, aby mohl sloužit pro poučení dalších generací. Sběratel investuje často nemalé prostředky, aby se v určité fázi části nebo celé své sbírky velkoryse vzdal ve prospěch společnosti a stal se donátorem či mecenášem. K tomuto účelu slouží zpravidla muzea a je třeba konstatovat, že bez sběratelů a štědrých dárců minulých dob by současná muzea byla výrazně chudší, některá by pravděpodobně ani nevznikla. Je potěšující, že po dlouhé době útlumu se sběratelství v posledních dvaceti letech opět rozrůstá a utvářejí se nové soukromé sbírky – základ budoucích donací a mecenátů.“

Kateřina Svobodová

kurátorka Moravské galerie v Brně

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ

Školy
Za dobrodružstvím do galerie! Pestrá nabídka zážitkových programů s důrazem na mezipředmětové vazby a rozvoj tvořivosti. JAK SE OBJEDNAT? Napište na edukace@moravska-galerie.cz nebo volejte na 532 169 177 KOLIK…

Tužkou, štětcem mezi mistry – základní kurz

● do 22/4/2024, 18–21 H
Pražákův palác
Dospělí, Kurzy, Program
Základní kurz kresby a malby pod vedením lektora a malíře Josefa Bubeníka sestává z deseti lekcí před originály uměleckých děl v expozici Pražákova paláce. Omezená kapacita, místo v…

Letní artcamp: Poklady ze zahrady paní Jurkovičové

● 15/7/2024–19/7/2024
Jurkovičova vila 
Nezařazené
Týdenní artcamp v malebném prostředí Jurkovičovy vily nabídne specifické propojení umění a přírody. Čekají nás výpravy do lesa, hry v zahradě a pohádková vyprávění….