Donátoři, mecenáši, sběratelé

● 19/11/2010–13/02/2011
Místodržitelský palác
Kateřina Svobodová
Archiv výstav

Výstava představuje kolekci vybraných obrazů, kreseb a grafik 19. století získaných do sbírek tehdejší obrazárny Moravského muzea, dnes součásti Moravské galerie v Brně během devatenáctého a v první polovině 20. století z významných soukromých kolekcí. Výstava je výstupem grantového výzkumného úkolu Fond umění 19. století Moravské galerie a jeho formování prostřednictvím soukromých sbírek a umožní návštěvníkům blíže poznat čtyři významné sběratelské osobnosti, které obohatily sbírky galerie – Bedřich Silva Tarouca, Jan II. z Lichtenštejna, Eduard Sykora a Arnold Skutezky.

„Sběratelství je fenomén provázející lidstvo od počátků kulturních dějin. Jeho smyslem není jen mechanické hromadění vybraných předmětů, ale poučený výběr, který směřuje k cíli vytvořit celek – sbírku, představující vyšší obsahovou hodnotu než pouhý součet jednotlivých částí. Důležitým a pro budoucnost příznivým rysem sběratelství je snaha takto vytvořený celek a jeho vypovídací hodnotu dále uchovat, aby mohl sloužit pro poučení dalších generací. Sběratel investuje často nemalé prostředky, aby se v určité fázi části nebo celé své sbírky velkoryse vzdal ve prospěch společnosti a stal se donátorem či mecenášem. K tomuto účelu slouží zpravidla muzea a je třeba konstatovat, že bez sběratelů a štědrých dárců minulých dob by současná muzea byla výrazně chudší, některá by pravděpodobně ani nevznikla. Je potěšující, že po dlouhé době útlumu se sběratelství v posledních dvaceti letech opět rozrůstá a utvářejí se nové soukromé sbírky – základ budoucích donací a mecenátů.“

Kateřina Svobodová

kurátorka Moravské galerie v Brně

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům

Jurkovičova vila
Stálé expozice
Vlastní vila Dušana Jurkoviče z roku 1906 patří k vrcholným příkladům modernistické architektury inspirované britskou a vídeňskou tvorbou s prvky lidového umění nejen v Brně. Výstava…

Pohoda na Brněnské muzejní noci. Letos se jí zúčastnilo necelých 46 tisíc návštěvníků

22/5/2023
Tisková zpráva
Tisková zpráva i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ

Školy
Za dobrodružstvím do galerie! Pestrá nabídka zážitkových programů s důrazem na mezipředmětové vazby a rozvoj tvořivosti. JAK SE OBJEDNAT? Napište na edukace@moravska-galerie.cz nebo volejte na 532 169 177 KOLIK…