Vstupné dobrovolné

Uvízlé věci

● 19/4/2024–29/9/2024
Pražákův palác
Ondřej Chrobák
UměníVýstavy

Výstava je výběrem z prací někdejších žáků oboru Malířství na Střední škole umění a designu v Brně. Názvem odkazuje ke knize esejů Karla Hvížďaly (Uvízlé věty), k němuž autor poznamenává, že jde o věty, které uvíznou v hlavě, opakovaně něco říkají… Podobnou zkušenost navozuje setkání s výtvarnými pracemi, vyvázanými z původního školního kontextu. V našem výběru se setkávají juvenilní práce autorů, kteří se aktivně zúčastňují výtvarného provozu, absolventů, kteří v tvůrčí práci nepokračují a působí např. jako kunsthistorici, učitelé apod., ale také těch, jejichž autorství se nepodařilo identifikovat. V tematickém záběru prací se objevují především modifikace tradičních témat, portrét, autoportrét, zátiší a interpretace výtvarného díla obrazem. Jakousi „perličkou“ pak jsou např. drobná kompozice Michala Raného z roku 1964, enkaustika malíře a restaurátora Libora Jaroše (1980) či Zátiší od teoretičky umění Pavly Pečinkové (1969), z oboru grafika potom studijní kresba Kateřiny Šedé… Konvolut vystavených prací pochází z archivu oboru Malířství, v loňském roce z větší části věnovaném Moravské galerii. Výstava se koná při příležitostí výročí školy, založené jako Škola uměleckých řemesel v roce 1924 a je součástí cyklu dalších výstav a akcí pořádaných v tomto i v příštím roce.

4. patro, Atrium

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Výstavní intervence: Příběh

● 17/11/2023—31/8/2024
Uměleckoprůmyslové muzeum
Design, Umění, Výstavy
Cestu do nitra Black Depa (neboli otevřeného depozitáře porcelánu a keramiky) podnikla před několika lety skupina studentů pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové pod vedením Milana…

ART IS HERE: Moderní umění

Pražákův palác
Stálé expozice
Ve druhém patře Pražákova paláce se nachází stálá expozice Moderního umění zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy (Bohumil Kubišta, Antonín Procházka,…

Proměna Uměleckoprůmyslového muzea pokračuje otevřením robotické kavárny, Designlabu a intervencí současných umělců

19/5/2022
Tisková zpráva
Tisková zpráva ke stažení zde. Fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti…