Umění do kapsy

● od 1/6/2024
Místodržitelský palác
Připravované výstavyStálé expoziceVýstavy

Inspirací k vytvoření edukační expozice se stala Rozum do kapsy – malá kapesní encyklopedie, která již více než 50 let osvětluje cesty školních let mnoha z vás. Stejně jako tyto malé knížečky, i expozice Umění do kapsy má za cíl poskytnout výběr základních poznatků, znalostí a dovedností, které by měl o umění znát každý návštěvník galerie.

Cílem bylo vytvořit expozici, která by byla inspirativní pro pravidelné návštěvníky galerie, zároveň však přístupná i těm, kdo se s uměním setkávají poprvé. Umění do kapsy je vlastně výsledkem experimentu, během kterého se lektoři Moravské galerie stali autory. Jejich snahou bylo nalézt společný záchytný bod v širokém spektru znalostí a informací z oblasti vizuálního umění, od kterého bychom mohli společně vyrazit, prohlubovat své prožívání umění kolem nás a lépe jej porozumět.

Umění do kapsy může sloužit jako průvodce do světa umění, který rozšiřuje obzory a posiluje schopnost vnímat, oceňovat a porozumět umění. Taktéž je to sociální experiment, který nám pomáhá lépe se poznávat navzájem. Výstavní prostor Místodržitelského paláce je rozdělen do šesti kapitol, které otevírají témata spojená s člověkem, věcmi, situacemi a okolnostmi, jež ho celoživotně přímo i nepřímo obklopují. Zde naleznete díla přesahující období, umělecké styly a výtvarné formy.

Nedílnou součástí expozice jsou informační panely s pojmovými kartičkami.

Nová stálá expozice bude otevřena od 1. 6. 2024. Slavnostní otevření proběhne od 16.00. Facebook událost.

Autoři výstavy / Exhibition authors
Michaela Gerichová, Robert Spurný

Kurátor výstavy / Exhibition curator
Ondřej Chrobák

Záštita / Auspices
ministr kultury České republiky Mgr. Martin Baxa
hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich
primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková
starosta MČ Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl

Mediální partneři / Media partners
Aktuálně.cz, Artikl, ArtMap, Deník N, KAM v Brně

Partneři / Partners
Ministerstvo kultury České republiky, Technické sítě Brno, a.s.

Spolufinancováno Evropskou unií / Co-funded by the European Union

Realizováno v rámci projektu „Revitalizace Místodržitelského paláce – vybudování návštěvnického zázemí a vytvoření stálé expozice starého a užitého umění“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007867. / Realized within the project „Revitalization of the Governor’s Palace – construction of visitor facilities and creation of a permanent exhibition of old and applied art“, project registration number CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007867.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Otevření Místodržitelského paláce

● 1/6/2024, 18 H
Místodržitelský palác
Dospělí, Program
První část rozsáhlé rekonstrukce Místodržitelského paláce je hotová a nám nezbývá nic jiného, než po roce přivítat všechny milovníky umění, kultury a dobrodružství. Čím vás…

Laureátkou 12. ročníku Ceny Michala Ranného za rok 2022 se stala Marie Filippovová

8/11/2023
Tisková zpráva
Tiskové zprávy i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

Edukační programy pro mateřské školy

Školy
Vydejte se s námi na první výpravu do galerie! Nabídka programů pro mateřské školy hravou formou seznamuje s uměním a designem. JAK SE OBJEDNAT? Napište na…