Vojtěch Jasný: Fotografie

● 22/10/2010–09/01/2011
Místodržitelský palác
Pavlína Vogelová, Marek Pokorný, Jiří Voráč
Archiv výstav

Výstava představuje veřejnosti dosud neznámou tvorbu významného režiséra Vojtěcha Jasného. Návštěvníci se seznámí s výběrem fotografií, které nesoustavně, ale průběžně vznikaly od 40. let minulého století. Vojtěch Jasný zachycuje osobité autoportréty a portréty přátel, ale i města, krajinu, vesnická setkání, zátiší nebo dokumenty z natáčení filmů. Kromě jednotlivých fotografií bude na výstavě představeno také autorské „Album“ historických fotografií a textových záznamů, ručně zhotovený originál z roku 1942-1945.

Výstava, která se koná u příležitosti autorových pětaosmdesátých narozenin, je zároveň úvahou nad místem fotografie v lidském životě a jejími funkcemi. Prostřednictvím portrétů přátel (privatissima) i záběrů evokujících rapsodický rozměr filmového umění výstava představí poetické základy vidění světa Vojtěcha Jasného. Jeho poetický styl se opírá o koncepci filmu jako metafory a podobenství, jež poskytuje prostor imaginaci. Autorův diskurs, jakkoli v čase rozrůzněný a proměnlivý, zůstává velmi osobní a namnoze souvisí s jeho životními osudy a s jeho světonázorovým vývojem. Výstava přináší autorův fotografický náhled na svébytné hledání smyslu a řádu, které se zračí v klíčovém motivu návratu jako hledání / nacházení ztracených kořenů a v idealizaci morálních hodnot dětství a domova.

„Vojtěch Jasný ve svém díle originálně rozvíjí tradici poetického filmu (Dovženko v Rusku, Clair a Renoir ve Francii) ve spojení s domácí kulturní tradicí (Karel Plicka, Jiří Trnka). To, co pro Dovženka znamenal ukrajinský venkov, pro Claira Paříž a pro Plicku Slovensko, to pro Jasného znamenala moravská vesnice a krajina. Myšlenková i poetická síla jeho díla spočívá v autorském přístupu a vyrůstá z hluboké sociální vazby, z důvěrné znalosti prostředí a lidí, z citové sounáležitosti a živé osobní zkušenosti. Tento potenciál mohl plnohodnotně uplatnit především ve svých autorských projektech, které realizoval ve vlasti, zatímco v zahraničí musel svou subtilní poetiku přizpůsobit odlišným kulturním a produkčním podmínkám.“

Jiří Voráč

vedoucí Ústavu filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě MU

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Komentovaná prohlídka výstavní intervence Marie Filippovové & křest publikace Nebo nebe

● 12/6/2024, 17 H
Pražákův palác
Dospělí, Program
Komentovaná prohlídka výstavní intervence Marie Filippovové v expozici ART IS HERE spojená s křtem publikace Nebo nebe. Intervence i publikace byly realizovány jako součást Ceny Michala…

Pavel Büchler – Známky života

21/09/2023
Pražákův palác
Tisková zpráva
Tisková zpráva i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

Barevné dopoledne: Zahradní pátrání

● 11/7/2024, 10−11.30 H
Jurkovičova vila
Děti a rodiny, Program
Jurkovičova vila v Žabovřeskách je obklopená přírodou. Kolem domu je zahrada a v okolí les. Zkusíme najít co nejvíce druhů rostlin. Potom se s…