Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce

29/5/2015 – 31/7/2015
Pražákův palác
Kurátor: Jiří Ptáček
Archiv výstav

Vloni se Václav Stratil stal laureátem Ceny Michala Ranného, udělované Společností přátel Moravské galerie a Moravskou galerií v Brně etablovaným představitelům českého výtvarného umění s přihlédnutím k jejich vlivu na mladší generace. V případě Václava Stratila navíc ocenila autora s přímým vztahem k brněnskému kulturnímu prostředí. Výstava Nedělám nic a jiné práce je proto příležitostí přiblížit dílo autora se svébytným postavením v rámci současného českého výtvarného umění a zároveň významně ovlivňujícího klima lokální umělecké scény posledních dvou desetiletí.

Stratil přišel do Brna v roce 1998 za základě nabídky pedagogické pozice na Fakultě výtvarných umění VUT. Intenzivní komunikace se studenty zanechala stopy v poetice několika generacích mladých umělců a zároveň přispěla k transformaci Stratilových vlastních uměleckých východisek. V průběhu takzvaného „brněnské období“ plynule navázal na práci z 90. let a obohatil ji o nová témata, obsahy a výrazy. Transformativní roli sehrál objev barevných pastelek coby výtvarného prostředku po roce 2002, jež Stratila vedl k uvažování o nedogmatičnosti, spontaneitě a komunikativnosti dětského výtvarného projevu. Charakteristickým rysem „brněnského období“ se tak postupem času stal důraz na svobodný pohyb znakovými a symbolickými systémy, dadaistická hravost, humor, významová ambivalence a zhodnocování spontánních podnětů.   

V základních obrysech se ale ani v letech 1998-2015 Stratilova tvorba nevymyká zkušenostem z předchozích období. Jejím hlavním těžištěm zůstalo pozorování sebe sama coby „nejdostupnějšího“ lidského subjektu. Velký význam je přitom přikládán ponoru do tvůrčího procesu a různé způsoby prožívání času a práce.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Programy pro návštěvníky se zdravotním znevýhodněním

Program
Ve všech budovách Moravské galerie nabízíme programy na míru specifickým potřebám návštěvníků. Pravidelně připravujeme dílny pro skupiny se sníženou pohyblivostí a zdravotními obtížemi (domovy…

Sobotní ateliér: V Jeskyni

15/10/2022 v 10.00
Pražákův palác
Děti a rodiny
Co mají společného umělec a archeolog? Právě na to se podíváme během tohoto říjnového sobotního ateliéru v Pražákově paláci. Projdeme se při tom novou…

Dějiny odívání: Oděv ve starověku

27/9/2022 v 18.00
Uměleckoprůmyslové muzeum
Dospělí, Program
První přednáška nového přednáškového cyklu, zaměřeného na dějiny odívání od starověku po současnost, se bude věnovat funkcím oděvu v období starověku, prvním velkým civilizacím v Mezopotámii,…