Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce

29/5/2015 – 31/7/2015
Pražákův palác
Kurátor: Jiří Ptáček
Archiv výstav

Vloni se Václav Stratil stal laureátem Ceny Michala Ranného, udělované Společností přátel Moravské galerie a Moravskou galerií v Brně etablovaným představitelům českého výtvarného umění s přihlédnutím k jejich vlivu na mladší generace. V případě Václava Stratila navíc ocenila autora s přímým vztahem k brněnskému kulturnímu prostředí. Výstava Nedělám nic a jiné práce je proto příležitostí přiblížit dílo autora se svébytným postavením v rámci současného českého výtvarného umění a zároveň významně ovlivňujícího klima lokální umělecké scény posledních dvou desetiletí.

Stratil přišel do Brna v roce 1998 za základě nabídky pedagogické pozice na Fakultě výtvarných umění VUT. Intenzivní komunikace se studenty zanechala stopy v poetice několika generacích mladých umělců a zároveň přispěla k transformaci Stratilových vlastních uměleckých východisek. V průběhu takzvaného „brněnské období“ plynule navázal na práci z 90. let a obohatil ji o nová témata, obsahy a výrazy. Transformativní roli sehrál objev barevných pastelek coby výtvarného prostředku po roce 2002, jež Stratila vedl k uvažování o nedogmatičnosti, spontaneitě a komunikativnosti dětského výtvarného projevu. Charakteristickým rysem „brněnského období“ se tak postupem času stal důraz na svobodný pohyb znakovými a symbolickými systémy, dadaistická hravost, humor, významová ambivalence a zhodnocování spontánních podnětů.   

V základních obrysech se ale ani v letech 1998-2015 Stratilova tvorba nevymyká zkušenostem z předchozích období. Jejím hlavním těžištěm zůstalo pozorování sebe sama coby „nejdostupnějšího“ lidského subjektu. Velký význam je přitom přikládán ponoru do tvůrčího procesu a různé způsoby prožívání času a práce.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

15 let Muzea Josefa Hoffmanna

14/6/2022
Tisková zpráva
Tisková zpráva ke stažení zde. Fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti…

Valoch & Valoch: Archeologie a konceptuální umění

● 29/09/2022
Tisková zpráva
Tisková zpráva ke stažení zde. Fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti…

„Prvních třicet“ (1873–1903) aneb od Světové výstavy po Prostřený stůl

16/11/2023
Tisková zpráva
Tiskové zprávy i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…