Prostřeno barokem: Vídeňský figurální porcelán 18. století

● 24/01/2013–01/09/2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
Andrea Husseiniová
Archiv výstav

Slavnostně prostřenou tabuli 18. století doplňovaly porcelánové figury a sousoší. Figurální porcelán nebyl pouhou dekorací, nesl především jistá sdělení v symbolice rostlin, zvířat a nejrůznějších detailů. Skryté významy byly pro tehdejšího diváka srozumitelné; dnes se můžeme pokusit do tohoto tajemného světa společně nahlédnout.

Kultura stolování dosáhla v 18. století svého vrcholu. Kvalitu a rafinovanost nákladně upravovaných jídel umocňovala přepychově zpracovaná výzdoba promyšlená do nejmenších detailů. Stolní dekorace se zpočátku zhotovovaly za pomocí cukrářských materiálů, jako je tragant a cukr. Dvorní cukráři v 18. století vytvářeli z cukrové hmoty bohatě zdobené a fantazií hýřící ozdoby, které umožnily realizovat na tabuli umělecké výtvory podobné sochařským dílům. Nevýhodou byla malá trvanlivost, dekorace zřídka přečkaly více než jednu slavnost. Teprve se zavedením výroby porcelánu v Evropě získala tato nákladná výzdoba trvalejší charakter. Významným dokladem je nařízení císařovny Marie Terezie z roku 1761, které přikazuje, aby se „obecně upustilo od skvostných výtvorů cukrových a pracných vynálezů určených k výzdobě a aby tabule byla zdobena jen porcelánovými figurami a květinami“

Nedílnou součástí reprezentačních dvorských tabulí baroka a rokoka se tedy staly porcelánové figury, zpravidla používané jako vícedílné stolní dekorace (nástolce). Porcelánové figury 18. století nelze pokládat za solitérní dílka určená pro kabinety kuriozit. Naopak se jedná o vzájemně související dekorace, které vznikaly sestavováním jednotlivých figur do promyšlených skupin.

Jedním ze vzácně dochovaných svědectví barokní kultury stolování mimořádné kulturně historické hodnoty je slavný nástolec z roku 1768 pocházející z kláštera Zwettel v Dolním Rakousku (dnes MAK, Vídeň). Dosavadní výzkum spíše opomíjel tento zajímavý fenomén související s produkcí figurálního porcelánu vídeňské manufaktury, která po roce 1745 dosáhla svého rozkvětu. Více jak čtyřicet figur z majetku Moravské galerie, které jsou zde vystaveny (část ve stálé expozici UMPRUM), vyplňují zásadní vizuální mezeru v historii manufaktury, a představují tak významné svědectví o povaze vídeňské kultury stolování období kolem roku 1750.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Programy pro návštěvníky se zdravotním znevýhodněním

Nezařazené
Ve všech budovách Moravské galerie nabízíme programy na míru specifickým potřebám návštěvníků. Pravidelně připravujeme dílny pro skupiny se sníženou pohyblivostí a zdravotními obtížemi (domovy…

BAREVNÉ DOPOLEDNE: PRSTÍKY, PRSTÍKY HEJBEJTE SE

● 14/12/2023, 10−11.30 H
Uměleckoprůmyslové muzeum
Děti a rodiny, Program
Modelování, hra s hlínou nebo plastelínou nás baví už tisíce let. Vznikají sošky, vázy i nádobí a někdy jen radost z tvorby samotné. Procvičme…

Brno předměstí Vídně

Místodržitelský palác uzavřen
Stálé expozice
V rámci projektu Revitalizace Místodržitelského paláce – vybudování návštěvnického zázemí a vytvoření stálé expozice starého a užitého umění, realizovaného z IROP a spolufinancovaného z Evropských strukturálních…