Prostřeno barokem: Vídeňský figurální porcelán 18. století

● 24/01/2013–01/09/2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
Andrea Husseiniová
Archiv výstav

Slavnostně prostřenou tabuli 18. století doplňovaly porcelánové figury a sousoší. Figurální porcelán nebyl pouhou dekorací, nesl především jistá sdělení v symbolice rostlin, zvířat a nejrůznějších detailů. Skryté významy byly pro tehdejšího diváka srozumitelné; dnes se můžeme pokusit do tohoto tajemného světa společně nahlédnout.

Kultura stolování dosáhla v 18. století svého vrcholu. Kvalitu a rafinovanost nákladně upravovaných jídel umocňovala přepychově zpracovaná výzdoba promyšlená do nejmenších detailů. Stolní dekorace se zpočátku zhotovovaly za pomocí cukrářských materiálů, jako je tragant a cukr. Dvorní cukráři v 18. století vytvářeli z cukrové hmoty bohatě zdobené a fantazií hýřící ozdoby, které umožnily realizovat na tabuli umělecké výtvory podobné sochařským dílům. Nevýhodou byla malá trvanlivost, dekorace zřídka přečkaly více než jednu slavnost. Teprve se zavedením výroby porcelánu v Evropě získala tato nákladná výzdoba trvalejší charakter. Významným dokladem je nařízení císařovny Marie Terezie z roku 1761, které přikazuje, aby se „obecně upustilo od skvostných výtvorů cukrových a pracných vynálezů určených k výzdobě a aby tabule byla zdobena jen porcelánovými figurami a květinami“

Nedílnou součástí reprezentačních dvorských tabulí baroka a rokoka se tedy staly porcelánové figury, zpravidla používané jako vícedílné stolní dekorace (nástolce). Porcelánové figury 18. století nelze pokládat za solitérní dílka určená pro kabinety kuriozit. Naopak se jedná o vzájemně související dekorace, které vznikaly sestavováním jednotlivých figur do promyšlených skupin.

Jedním ze vzácně dochovaných svědectví barokní kultury stolování mimořádné kulturně historické hodnoty je slavný nástolec z roku 1768 pocházející z kláštera Zwettel v Dolním Rakousku (dnes MAK, Vídeň). Dosavadní výzkum spíše opomíjel tento zajímavý fenomén související s produkcí figurálního porcelánu vídeňské manufaktury, která po roce 1745 dosáhla svého rozkvětu. Více jak čtyřicet figur z majetku Moravské galerie, které jsou zde vystaveny (část ve stálé expozici UMPRUM), vyplňují zásadní vizuální mezeru v historii manufaktury, a představují tak významné svědectví o povaze vídeňské kultury stolování období kolem roku 1750.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Pavel Büchler

● 22/09/2023–31/03/2024
Pražákův palác
Připravované výstavy
Pavel Büchler je českým konceptuálním umělcem, který od počátku 80. let působí především ve Velké Británii. V roce 2021 započal spolupráci s Moravskou galerií…

Landscape festival v Brtnici

● 03/06/2023 ve 14.00 H
Muzeum Josefa Hoffmanna
Děti a rodiny, Dospělí, Program, Senioři
Moravská galerie se letos zapojuje s doprovodným programem v Muzeu Josefa Hoffmanna do Landscape festivalu Jihlava, který usiluje o zvýšení povědomí o smyslu oboru krajinářské architektury ve…

Až do půlnoci do desítek institucí. Brněnská muzejní noc 2023 se blíží

16/5/2023
Tisková zpráva
Tisková zpráva i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…