Nejkrásnější české knihy roku 2011

● 11/10/2012–13/01/2013
Místodržitelský palác
Hana Karkanová
Archiv výstav

Výstava Nejkrásnější české knihy roku 2011 prezentuje výsledky soutěže, pořádané každoročně Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví v Praze. Přihlášených 220 knižních titulů letos hodnotila porota, vedená ilustrátorkou a designérkou Barbarou Šalamounovou, a složená z předních teoretiků umění jako Helena Koenigsmarková nebo Roman Musil, či aktivních tvůrců knih jako Martin Dyrynk nebo Petr Krejzek.

Repríza výstavy se koná v Ambitu Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně, kde se na krátký čas setká s mezinárodním svátkem grafického designu, brněnským Bienále. Na výstavě bude k vidění na 60 nejkrásnějších českých knih, veřejnost si prohlédne nejen oceněné práce, ale i ty, které se dostaly do užšího výběru, a může si tak udělat dobrou představu o úrovni současné knižní produkce.

Osvěžením a zároveň příslibem do budoucna je vždy studentská soutěž o cenu A. Sáňky, letos obeslaná 23 pracemi ze čtyř uměleckých škol. Kromě ocenění v této kategorii získali letos studenti i Cenu SČGU Hollar za ilustraci a Cenu Vojtěcha Preissiga, udělenou Spolkem českých bibliofilů. Úspěšní studenti jsou z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty umění a designu z Ústí nad Labem a Vyšší odborné školy grafické v Praze.

„Letošní 47. ročník obeslalo 124 nakladatelských subjektů s celkem 220 tituly. Je to o něco málo méně než loni. Není vyloučeno, že se i zde projevilo poprvé snížení ekonomické výkonnosti hospodářství a změny v daňových zákonech. Na kvalitě přihlášených prací to však nebylo vidět. Technická komise propustila do druhého kola opět všechny přihlášené knihy, což dokazuje vysokou úroveň české knižní produkce. Paleta přihlášených knih byla široká a porota konstatovala, že hranice mezi některými kategoriemi se stírají, zejména v oblasti odborné literatury, knih o výtvarném umění a katalogů.
Na výstavě budou k vidění vždy knihy, které se umístily na prvních třech místech v  kategoriích Vědecká a odborná literatura, Krásná literatura, Literatura pro děti a mládež, Učebnice, Knihy o výtvarném umění, Katalogy a dále nositelé jednotlivých cen, Ceny Arno Sáňky, Ceny SČUG Hollar za ilustraci, Ceny Typodesignclubu za grafické zpracování a Ceny Svazu polygrafických podnikatelů. Výstava je doplněna i knihami, které se dostaly do užšího výběru poroty.
Soutěž o Nejkrásnější české knihy není zrcadlem celé české knižní produkce. Stále ještě v knihkupectvích narážíme na knihy zpracované nedbale, s konvenční nebo přímo kýčovitou obálkou. Je ale určitým vzorem a příkladem pro ty, kteří chtějí vydávat knihy kvalitní a zajímavé, a podílí se významnou měrou na kultivaci české knižní produkce.“ Hana Karkanová, kurátorka výstavy za MG

S pomocí materiálů z Památníku národního písemnictví a katalogu výstavy zpracovala Hana Karkanová

TRADICE SOUTĚŽE
Soutěž o nejkrásnější české knihy má dlouhou tradici. Byl to sběratel Arno Sáňka, jehož jméno nese studentská cena, který v roce 1928 inicioval podle zahraničních vzorů tuzemskou soutěž o nejkrásnější knihu, a tu o rok později zorganizoval Spolek českých bibliofilů. Pravidelně se pak začala soutěž pořádat od roku 1965 pod názvem Československé nejkrásnější knihy. Od roku 1993 se soutěž jmenuje Nejkrásnější české knihy roku a jejími organizátory jsou Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. Kolekce vítězných titulů reprezentuje českou knižní kulturu na výstavách a knižních veletrzích v tuzemsku i v zahraničí.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Dagmar Hochová: Retrospektiva

● 19/04/2024–29/09/2024
Pražákův palác
Umění, Výstavy
Po dvanácti letech, během nichž fotografické oddělení Moravské galerie v Brně zpracovávalo objemnou pozůstalost významné domácí fotografky Dagmar Hochové (1926–2012), přišla chvíle, kdy se výsledky…

Výstavní intervence: Marie Filippovová

● OD 19/4/2024
Pražákův palác
Umění, Výstavy
Marie Filippovová představuje jednu z nejvýraznějších postav na brněnské výtvarné scéně. Její dílo na první pohled zaujme svou koncentrovaností, smyslem pro rytmus, cykličnost, časovost….

Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ

Školy
Za dobrodružstvím do galerie! Pestrá nabídka zážitkových programů s důrazem na mezipředmětové vazby a rozvoj tvořivosti. JAK SE OBJEDNAT? Napište na edukace@moravska-galerie.cz nebo volejte na 532 169 177 KOLIK…