Grafický design a Bienále Brno – digitalizace a zpřístupnění

Reg. č. 0241000033

Termín realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Tématem projektu je digitalizace největší podsbírky Moravské galerie, Grafický design, a její kompletní zpřístupnění v rámci katalogu sbírky on-line https://sbirky.moravska-galerie.cz/katalog.

Cílem projektu je digitalizace podsbírky „24–Další–grafický design“ včetně vytěžení dat díky OCR, zajištění dostatečné úložné kapacity pro výstupy digitalizace rozšířením stávajících kapacit serveru a doplněním novým diskovým polem se zrcadlením obou polí, zajištění udržitelného prostředí pro zpřístupnění výstupů digitalizace, díky rozšíření a upgrade katalogu sbírky on-line.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.