Artotéky jako prostředky osvěty, kultivace veřejnosti a RNA výtvarného umění 

PARTNEŘI PROJEKTU

Moravská galerie v Brně, Artothek Niederösterreich

www.moravska-galerie.czwww.artothek.at

PROJEKT JE REALIZOVÁN V OBDOBÍ   1. 9. 2018 – 30. 9. 2019

Hlavním cílem projektu je popularizace artoték, veřejných půjčoven originálů uměleckých děl fungujících na principu knihoven a profesionalizace artoték již existujících; výměna know-how v oblasti řízení artoték a prohloubení česko-rakouské spolupráce na odborné úrovni (navázaní a prohloubení spolupráce mezi artotékami ve Vídni, Kremži, Linci a Brně). Kromě setkání zástupců zmíněných artoték proběhne na jaře 2019 v Moravské galerii v Brně mezinárodní kolokvium k problematice artoték určené odborné i široké veřejnosti.

Mezi hlavní výstupy projektu patří odborný metodický materiál pro pracovníky artoték; koncepty vzdělávacích programů využívající doprovodnou literaturu artotéky, vzdělávací materiály (pracovní listy a videa), které slouží lepšímu zprostředkování umění.

Projekt Artotéky jako prostředky osvěty, kultivace veřejnosti a RNA výtvarného umění je realizován v rámci programu FMP Rakousko – Česká republika za finanční podpory evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky.