Archiv a sbírka Jiřího Valocha, archiv MG – fond Uměleckoprůmyslové muzeum. Digitalizace a zpřístupnění

Reg. č. 0241000042

Termín realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Hlavním záměrem projektu je odborné zpracování a profesionální digitalizace podsbírky a archivního fondu. Cílem projektu je zpracování a digitalizace „Archivu a sbírky Jiřího Valocha“ včetně vytěžení dat díky OCR, zpracování a digitalizace archivního fondu „Moravské uměleckoprůmyslové muzeum Brno“ včetně vytěžení dat díky OCR, zajištění dostatečné úložné kapacity pro výstupy digitalizace rozšířením stávajících kapacit serveru a doplněním novým diskovým polem se zrcadlením obou polí a zajištění udržitelného prostředí pro zpřístupnění výstupů digitalizace, díky rozšíření a upgrade katalogu sbírky on-line https://sbirky.moravska-galerie.cz/katalog.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.