Moravská galerie na ICOM konferenci 2022

Česká republika v týdnu od 20. do 28. 8. 2022 přivítá 26. Generální konferenci ICOM. Muzejní odborníci z celého světa zde nastaví nová témata a směřování muzejního oboru na minimálně další tři roky.

Hlavními otázkami bude především síla, pozice a možnosti muzeí při budování svobodné, demokratické a vzdělané společnosti; reakce muzeí na výzvy a potřeby 21. století či schopnost vyrovnat se s ekonomickými i společenskými dopady pandemie COVID-19.

Hlavní program konference bude probíhat v Kongresovém centru v Praze. Zde se rovněž uskuteční i Muzejní veletrh, kde budou muzejní instituce včetně Moravské galerie prezentovat svoji činnost.