Budoucnost Bienále Brno

Moravská galerie v Brně se rozhodla upustit od pravidelných přehlídek Bienále Brno. Nahradí je udržitelnou trvalou digitální platformou prezentace současného mezinárodního grafického designu.

Dlouhotrvající pandemie COVID-19 a v neposlední řadě i současné válečné události vedou Moravskou galerii v Brně k nutnosti přehodnotit formát dalšího pokračování Mezinárodního bienále grafického designu Brno. Původně nastavená koncepce Bienále Brno, jakožto místa pro mezinárodní setkávání profesionálů v oblasti grafického designu, neodpovídá realitě především z důvodu globální komplikace s mobilitou lidí, uměleckých děl i omezeným možnostem návštěvnosti výstav v době restriktivních opatření. I tento fakt  přispěl k tomu, že Moravská galerie zvažuje a připravuje přechod Bienále Brno na on-line platformu, která je pro současný grafický design relevantní a vede nás i k větší odpovědnosti za životní prostředí. Zásadní jsou též ekonomické dopady pandemie a současné společenské situace v podobě rostoucí inflace a skokového navýšení cen materiálu, výstavních a publikačních prací. Naším záměrem je využít významný posun v technologiích pro sdílení a postupně přejít na digitální platformu pro grafický design, která bude využitelná do budoucna. Počítáme s tím, že se Mezinárodní přehlídka grafického designu Bienále Brno stane i součástí projektu Brno – hlavní město evropské kultury 2028, pokud město Brno v kandidatuře uspěje.