Vstupné dobrovolné

Intervence Fluxus Etc.

6/5/2022–30/10/2022
Pražákův palác
Umění

(ze sbírky Jiřího Valocha)

Výstava je věnována uměleckému hnutí Fluxus, které se objevilo na scéně počátkem šedesátých let 20. století. Přišlo s řadou nových, revolučních konceptů, proměňujících tradiční charakter uměleckého díla a způsob jeho distribuce. Hnutí mělo mezinárodní povahu: zahrnovalo hustou síť umělců, kteří se na jeho aktivitách buď přímo podíleli, anebo je pozorně sledovali a čerpali z nich ve vlastní tvorbě. To byl i případ Jiřího Valocha, brněnského umělce, teoretika a kurátora, narozeného v roce 1946.

Výstava a její stejnojmenná doprovodná publikace představují, až na jednu výjimku, výběr prací z Valochovy sbírky a z jeho archivu v Moravské galerii v Brně. Jde o díla, která buď vytvořili umělci Fluxu, nebo která mají k aktivitám hnutí úzký vztah – k těm řadíme i práce Jiřího Valocha. Pozornost je věnována stručné historii a přiblížení hlavních cílů Fluxu, dále tzv. Fluxboxům a Fluxkitům a produkci nakladatelství Hundertmark, v němž vyšel mimo jiné speciální box Hommage à Valoch, který je prezentován ze soukromé sbírky. Výstava i publikace zpřístupňují také vlastní Valochovu tvorbu, respektive její část, která s Fluxem nejsilněji rezonuje. Poslední část je zaměřena na Milana Knížáka, nejvýznamnějšího českého představitele hnutí, se kterým Jiřího Valocha pojí celoživotní přátelství.

Poděkování
J. H. Kocman, Andreas Fogarasi  a Jiří Valoch

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Dějiny odívání: Středověk

11/10/2022 v 18.00
Uměleckoprůmyslové muzeum
Dospělí, Senioři
Druhá přednáška nového cyklu, zaměřeného na dějiny odívání od starověku po současnost, se bude věnovat oděvu v období středověku, církevnímu oděvu, době románské a…

Barevné dopoledne: Tisk a otisk

6/10/2022 v 10.00
Uměleckoprůmyslové muzeum
Děti a rodiny
Staneme se na chvíli designéry, kteří vymýšlí vzory na látky, a také tiskaři, kteří vzory na látky tisknou. Vytvoříme si kolekci vlastních vzorů s…

Výživa: Valoch & Valoch

21/10/2022 v 11.00
Pražákův palác
Děti a rodiny
Komentovaná prohlídka aktuální výstavy, která zkoumá na příběhu otce Karla Valocha a jeho syna Jiřího Valocha vztah mezi archeologií a konceptuálním uměním. Výstavu i…