Vstupné dobrovolné

Intervence Fluxus Etc.

6/5/2022–30/10/2022
Pražákův palác
Umění

(ze sbírky Jiřího Valocha)

Výstava je věnována uměleckému hnutí Fluxus, které se objevilo na scéně počátkem šedesátých let 20. století. Přišlo s řadou nových, revolučních konceptů, proměňujících tradiční charakter uměleckého díla a způsob jeho distribuce. Hnutí mělo mezinárodní povahu: zahrnovalo hustou síť umělců, kteří se na jeho aktivitách buď přímo podíleli, anebo je pozorně sledovali a čerpali z nich ve vlastní tvorbě. To byl i případ Jiřího Valocha, brněnského umělce, teoretika a kurátora, narozeného v roce 1946.

Výstava a její stejnojmenná doprovodná publikace představují, až na jednu výjimku, výběr prací z Valochovy sbírky a z jeho archivu v Moravské galerii v Brně. Jde o díla, která buď vytvořili umělci Fluxu, nebo která mají k aktivitám hnutí úzký vztah – k těm řadíme i práce Jiřího Valocha. Pozornost je věnována stručné historii a přiblížení hlavních cílů Fluxu, dále tzv. Fluxboxům a Fluxkitům a produkci nakladatelství Hundertmark, v němž vyšel mimo jiné speciální box Hommage à Valoch, který je prezentován ze soukromé sbírky. Výstava i publikace zpřístupňují také vlastní Valochovu tvorbu, respektive její část, která s Fluxem nejsilněji rezonuje. Poslední část je zaměřena na Milana Knížáka, nejvýznamnějšího českého představitele hnutí, se kterým Jiřího Valocha pojí celoživotní přátelství.

Poděkování
J. H. Kocman, Andreas Fogarasi  a Jiří Valoch

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury

8/10/2021–10/7/2022
Místodržitelský palác
Umění
Výstava sleduje paralelní procesy modernizace a ženské emancipace, které doprovázely vznik a rozvoj české moderní kultury a které kulminovaly v meziválečné době. Jedním z…

Rodinné záležitosti: archeologie a konceptuální umění

30/9/2022–27/8/2023
Pražákův palác
Připravované výstavy
Výstava na příběhu otce, Karla Valocha a jeho syna, Jiřího Valocha zkoumá vztah mezi archeologií a konceptuálním uměním. Nález zlomku čelisti neandertálce při archeologickém…

Moravská zemská obrazárna (1817–1961): Obrazy / sochy / objevy / příběhy

23/9/2022–1/1/2023
Místodržitelský palác
Připravované výstavy
Od roku 1817 kontinuálně shromažďovaná zemská umělecká sbírka se v roce 1961 stala jedním ze základů dnešní Moravské galerie v Brně. Tato tak zvaná „Obrazárna“…