Jakub Berdych Karpelis / Poetikum, experimentum, alchymium

● 26/05/2023–31/03/2024
Jurkovičova vila
Rostislav Koryčánek
Připravované výstavy

Dušan Jurkovič se do širšího povědomí česky mluvící společnosti zapsal především poté, co v roce 1898 dokončil stavbu jídelny a útulnu na Pustevnách. Josef Merhaut byl Jurkovičovou prací natolik okouzlen, že jej nazval „básníkem dřeva“. Merhaut narážel na Jurkovičův tvůrčí přístup k lidovému stavitelství a práci s ornamentem. „Poetický“ přístup k architektuře Jurkovičovi zůstal, i když se už neuchyloval k folklórní inspiraci a pracoval modernistickými formami architektury. Jurkovič nikdy netíhl k „civilnímu“ provedení stavby. U svých staveb se naopak snažil najít vhodnou paralelu, symboliku, motiv, které by rozšířily působivost a výmluvnost architektury.
Podobně obohacuje médium designu i Jakub Berdych, a to s cílem nalezení vhodného způsobu pojmenování stavu nebo komentování situace. Děje se tak často spojováním předmětu s vybraným textem, který danou věc posouvá do nové a nečekané významové roviny, kombinováním předmětů do překvapivých vztahů nebo dotvářením a doplňováním již existujících artefaktů či přírodnin. Tento přístup přetváří užitné vlastnosti použitých předmětů na kontext, který dramatizuje zamýšlené sdělení. Připravovaná výstava Jakuba Berdycha představí vzletnou, metaforickou či lapidární polohu jeho práce. Prostředí a kontext Jurkovičovy vily by mělo napomoci zdůraznit či umocnit motivy, které mohou vstupovat do dialogu s Jurkovičovým dílem.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Josef Bolf v Jurkovičově vile / Minoritní zpráva

Tisková zpráva
Tisková zpráva ke stažení: Fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v…

Pavel Büchler

● 22/09/2023–31/03/2024
Pražákův palác
Připravované výstavy
Pavel Büchler je českým konceptuálním umělcem, který od počátku 80. let působí především ve Velké Británii. V roce 2021 započal spolupráci s Moravskou galerií…

Made by Fire

● 17/04/2023–23/04/2023
Triennale Milano
Připravované výstavy
Projekt Made by Fire tematizuje postdigitální éru, která je na jednu stranu reprezentovaná environmentálními strategiemi, a na stranu druhou jen velmi těžko balancuje hranici…