Viktor Kolář

● 11/03/2011–05/06/2011
Místodržitelský palác
Jiří Pátek
Archiv výstav

V 80. letech můžeme domácí fotodokument s trochou zjednodušení personifi kovat dvěma jmény: Jindřich Štreit a Viktor Kolář. Oba špičkové fotografy charakterizuje hluboká sociální introspekce na jedné straně a silný profesionální vliv na mladší generaci domácích dokumentaristů na straně druhé. Rozdílný naturel obou osobností zrodil dva odlišné subjektivní pohledy na svět i dva odlišné postoje k vlastnímu dílu. Jestliže Štreit své fotografie bohatě publikuje a vystavuje, tak, že se stal dávno legendou, Kolář přišel s významnějším ohlédnutím a shrnutím své dlouholeté práce až nyní.

Viktor Kolář (* 1941) má své fotografie skutečně odžité. Rokem 1968 opisuje jeho život kruh, na jehož začátku i konci stojí Ostrava. Zde se poprvé setkal s fotografií, zde vystudoval učitelství, aby záhy po srpnové okupaci naší země sovětskou armádou odešel do Kanady. Tady pracoval jako dělník při těžbě molybdenu a v niklových hutích v Manitobě, později ve fotografických laboratořích v Torontu. A celou dobu fotil. Až vládní stipendium mu však dalo určitou míru nezávislosti, kterou využil k fotografování v nákupních centrech v Montrealu.

Je evidentní, že už před emigrací byl Kolář hotovým fotografem, zpětně se však zdá, že teprve setkání s prázdnotou konzumu západní společnosti dalo jeho projevu nesmlouvavost a razanci. V roce 1973 se Kolář vrací přes Paříž a Londýn do Ostravy. Doma, kde právě vrcholila normalizace, ho čeká policejní vyšetřování, práce dělníka v Nové Huti a později zaměstnání jevištního technika.

Profesionálně se mohl začít věnovat fotografii až v roce 1985. Po listopadu 89 dostává Kolářův život novou dynamiku. V roce 1991 získal cenu nadace Mother Jones v San Francisku, cestoval po USA a přednášel. Od roku 1994 je pedagogem na Katedře fotografie pražské FAMU, kde se v roce 2000 habilitoval na docenta. Kolář je typický monotematičností své práce. Celá desetiletí se věnuje dokumentování rodné Ostravy. Vznikl tak monumentální pomník, unikátní obraz lidí a doby jednoho z nejrázovitějších regionů naší republiky.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Výstavní intervence Marie Filippovové

02/04/2024
Tisková zpráva
Tiskové zprávy i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

Pohoda na Brněnské muzejní noci. Letos se jí zúčastnilo necelých 46 tisíc návštěvníků

22/5/2023
Tisková zpráva
Tisková zpráva i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

Posel krásy

● 06/12/2022
Tisková zpráva
6/12/2022 Tisková zpráva i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti…