Viktor Kolář

● 11/03/2011–05/06/2011
Místodržitelský palác
Jiří Pátek
Archiv výstav

V 80. letech můžeme domácí fotodokument s trochou zjednodušení personifi kovat dvěma jmény: Jindřich Štreit a Viktor Kolář. Oba špičkové fotografy charakterizuje hluboká sociální introspekce na jedné straně a silný profesionální vliv na mladší generaci domácích dokumentaristů na straně druhé. Rozdílný naturel obou osobností zrodil dva odlišné subjektivní pohledy na svět i dva odlišné postoje k vlastnímu dílu. Jestliže Štreit své fotografie bohatě publikuje a vystavuje, tak, že se stal dávno legendou, Kolář přišel s významnějším ohlédnutím a shrnutím své dlouholeté práce až nyní.

Viktor Kolář (* 1941) má své fotografie skutečně odžité. Rokem 1968 opisuje jeho život kruh, na jehož začátku i konci stojí Ostrava. Zde se poprvé setkal s fotografií, zde vystudoval učitelství, aby záhy po srpnové okupaci naší země sovětskou armádou odešel do Kanady. Tady pracoval jako dělník při těžbě molybdenu a v niklových hutích v Manitobě, později ve fotografických laboratořích v Torontu. A celou dobu fotil. Až vládní stipendium mu však dalo určitou míru nezávislosti, kterou využil k fotografování v nákupních centrech v Montrealu.

Je evidentní, že už před emigrací byl Kolář hotovým fotografem, zpětně se však zdá, že teprve setkání s prázdnotou konzumu západní společnosti dalo jeho projevu nesmlouvavost a razanci. V roce 1973 se Kolář vrací přes Paříž a Londýn do Ostravy. Doma, kde právě vrcholila normalizace, ho čeká policejní vyšetřování, práce dělníka v Nové Huti a později zaměstnání jevištního technika.

Profesionálně se mohl začít věnovat fotografii až v roce 1985. Po listopadu 89 dostává Kolářův život novou dynamiku. V roce 1991 získal cenu nadace Mother Jones v San Francisku, cestoval po USA a přednášel. Od roku 1994 je pedagogem na Katedře fotografie pražské FAMU, kde se v roce 2000 habilitoval na docenta. Kolář je typický monotematičností své práce. Celá desetiletí se věnuje dokumentování rodné Ostravy. Vznikl tak monumentální pomník, unikátní obraz lidí a doby jednoho z nejrázovitějších regionů naší republiky.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Nový kabát knihám

● 04/05/2023–30/06/2023
Knihovna v Pražákově paláci
Umění, Výstavy
V knižních sbírkách Moravské galerie, zejména ve sbírce rukopisů a starých tisků, jsou uloženy historicky cenné knihy, které byly v průběhu více jak čtyřiceti let restaurovány…

Vyrob si svou knihu

● 06/06/2023 v 17.00 H
Pražákův palác
Dospělí, Program, Senioři
Workshop pro dospělé k aktuální výstavě Nový kabát knihám pro vás připravila knihovna a restaurátorské oddělení MG. V knihařské dílně se během něj seznámíte s knihařskými…