Vesmír je černý (O kosmos hino kalo)

3/11/2017 – 28/1/2018
Místodržitelský palác
Natálie Drtinová, Ladislava Gažiová, Ondřej Chrobák
Archiv výstav

Umělecký projekt Ladislavy Gažiové konstruuje chronologický příběh romského umění na základě sbírkového fondu Muzea romské kultury. Osvobozuje tento vizuální materiál z bezčasí, do kterého jej zvykově vřazují stereotypně nadužívané kategorie insitní umění nebo Art Brut. Naopak zdůrazňuje formální a stylové momenty tvorby, které mají filiace k „obecným“ dějinám umění a vyhledává vazby ke konkrétním společensko-emancipačním fenoménům v historii Romů. Historický čas, formální proměny a angažovaný obsah tvoří trojici vektorů, která v interpretaci Ladislavy Gažiové rozbijí dosavadní monolit selankovitého pohledu na romské umění.

Součástí výstavy je prezentace výsledků uměleckého sympozia, které autorka vedla v září letošní roku v Brně.

Výstavní projekt je výsledkem spolupráce Moravské galerie s Muzeum romské kultury.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Dějiny odívání: Baroko a rokoko

8/11/2022 v 18.00
Uměleckoprůmyslové muzeum
Dospělí, Program, Senioři
Během této přednášky se dozvíme více o barokní módě v Evropě, zahájení kulturního „zlatého věku“ Francie za vlády Ludvíka XIV. a tzv. revolučním oděvu. Prodej…

Otevřený workshop

30/11/–2/12/2022 v 10.00
Uměleckoprůmyslové muzeum
Dospělí, Program
Třídenní workshop pro dospělé a mládež s mentálními a psychickými handicapy pořádá Moravská galerie a Ateliér KreAt. Kromě komentovaných prohlídek a výtvarných aktivit v expozicích a…

Jiří Pelcl Design

26/11/2021–26/2/2023
Uměleckoprůmyslové muzeum
Design
Přehlídka tvorby Jiřího Pelcla mapuje čtyřicetiletou kariéru předního českého designéra, který prošel řadou tvůrčích období odrážejících nejenom vývoj užitého umění posledních dekád, ale i…