Rudolf Koppitz

● 05/04/2013–07/07/2013
Pražákův palác
Petra Medříková
Archiv výstav

Rudolf Koppitz (1884-1936) je jedním z nejvýznamnějších dnes znovu objevovaných rakouských umělců českého původu. Patří mezi význačné představitele rakouské fotografie z řad zastánců tradicionalistické „umělecké fotografie“, kteří si oproti dobově aktuálním avantgardním výbojům podrželi četné reminiscence na secesi a symbolismus. Nejvýznamnější jsou jeho inscenované, často mnohafigurální akty plné symbolických odkazů, ale pozornost si zaslouží také jeho krajiny a fotografie ze života venkovských obyvatel.

Jeho díla jsou charakteristická důrazem na formu, hru světelných linií a ploch a na práci se stínem. S pomocí barevného gumotisku, pigmentového nebo bromolejového tisku vytvářel velkoformátové práce, které se pro jeho současníky staly příkladnými vzory uměleckých nároků fotografie.

Jeho první monografickou výstavu v České republice, doprovázenou také katalogem podávajícím ucelený přehled celoživotního díla autora, kterého můžeme právem řadit na přední místa i v rámci dějin české fotografie, připravila rakouská historička fotografie Monika Faber.

Výstava vznikla ve spolupráci Moravské galerie v Brně a Photoinstitut Bonartes. 

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

FEMINISTICKÉ URBÁNNÍ KURÁTORSTVÍ: KURÁTORSKÁ PÉČE, MĚSTSKÉ PRAKTIKY A FEMINISTICKÉ EPISTEMOLOGIE

● 5/12/2023, 19 H
Uměleckoprůmyslové muzeum
Dospělí, Program
Přednáška rakouské kurátorky, badatelky a teoretičky kultury a architektury Elke Krasny probíhá ve spolupráci Moravské galerie s Fakultou výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Přednáška…

18. Brněnská muzejní noc s tématem mobility a inkluze

17/5/2022
Tisková zpráva
Tisková zpráva ke stažení zde. Fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti…

15 let Muzea Josefa Hoffmanna

13/6/2022–31/03/2024
Muzeum Josefa Hoffmanna
Design, Výstavy
MAK – Muzeum užitého umění, Vídeň se již skoro třicet let podílí na aktivitách spojených s obnovením a dalším využíváním rodného domu Josefa Hoffmanna…