Rudolf Koppitz

● 05/04/2013–07/07/2013
Pražákův palác
Petra Medříková
Archiv výstav

Rudolf Koppitz (1884-1936) je jedním z nejvýznamnějších dnes znovu objevovaných rakouských umělců českého původu. Patří mezi význačné představitele rakouské fotografie z řad zastánců tradicionalistické „umělecké fotografie“, kteří si oproti dobově aktuálním avantgardním výbojům podrželi četné reminiscence na secesi a symbolismus. Nejvýznamnější jsou jeho inscenované, často mnohafigurální akty plné symbolických odkazů, ale pozornost si zaslouží také jeho krajiny a fotografie ze života venkovských obyvatel.

Jeho díla jsou charakteristická důrazem na formu, hru světelných linií a ploch a na práci se stínem. S pomocí barevného gumotisku, pigmentového nebo bromolejového tisku vytvářel velkoformátové práce, které se pro jeho současníky staly příkladnými vzory uměleckých nároků fotografie.

Jeho první monografickou výstavu v České republice, doprovázenou také katalogem podávajícím ucelený přehled celoživotního díla autora, kterého můžeme právem řadit na přední místa i v rámci dějin české fotografie, připravila rakouská historička fotografie Monika Faber.

Výstava vznikla ve spolupráci Moravské galerie v Brně a Photoinstitut Bonartes. 

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Inspirace Kafkou

● xx/xx/2021–xx/xx/2021
Tisková zpráva
Tiskové zprávy i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury

Tisková zpráva
Tisková zpráva ke stažení. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s Moravskou…

Zážitek ve virtuální realitě

● 30/4/2022–31/3/2025
Muzeum Josefa Hoffmanna
Umění, Výstavy
Virtuální rekonstrukce první prodejny uměleckořemeslných dílen Wiener Werkstätte, která vznikla ve spolupráci Rakouského muzea užitého umění MAK a firmy FILMBÄCKEREI FASOLT-BAKER KG a měla…