Portréty nového tisíciletí

10/4/2014 – 1/5/2014
Místodržitelský palác
Archiv výstav

Zachycení podoby člověka – téma jdoucí od nepaměti naší kulturou, nachází i zde své odpovědi, které nám dávají lidé, kteří se musí spoléhat na jiné smysly nežli zrak. Jedná se o zachycení lidské podoby, které nemohlo probíhat klasickou výtvarnou vizuální cestou. Každý autor si zvolil svůj způsob získávání informací o svém modelu a svůj způsob převedení do pevného tvaru. Někteří zvolili tzv. naposlouchání portrétované osoby, jiní trávili s portrétovaným delší čas, sbírali střípky osobnosti v individuálních projevech jako je chůze, vůně, řeč, gesta nebo jen naslouchali vlastní intuici. Na získávání informací o portrétovaném se podílely všechny smysly kromě zraku a o tom, jaký podávají obraz člověka, se můžete přesvědčit na této výstavě.  Zajímavostí bylo, že ani jeden z autorů nechtěl či nepotřeboval si portrétovanou osobu prohlédnout hmatem. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Barevné dopoledne: Boty v muzeu

● 29/06/2023 v 10.00 H
Uměleckoprůmyslové muzeum
Děti a rodiny, Program
Boty v muzeu tady nejsou na návštěvě. Jsou tu proto, že jsou hezké a výjimečné a proto, že je vymyslel někdo šikovný. Říká se mu…

Tužkou, štětcem mezi mistry: Portrét a figura

● Pondělky 15/05/2023–19/06/2023 od 18–21.00 H
Pražákův palác
Dospělí, Program, Senioři
Výtvarný kurz zaměřený na kresebné a malířské zvládnutí portrétu a figury pod vedením lektora a malíře Josefa Bubeníka. Kurz je realizován formou šesti lekcí před…

Pohoda na Brněnské muzejní noci. Letos se jí zúčastnilo necelých 46 tisíc návštěvníků

22/5/2023
Tisková zpráva
Tisková zpráva i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…