Portréty nového tisíciletí

10/4/2014 – 1/5/2014
Místodržitelský palác
Archiv výstav

Zachycení podoby člověka – téma jdoucí od nepaměti naší kulturou, nachází i zde své odpovědi, které nám dávají lidé, kteří se musí spoléhat na jiné smysly nežli zrak. Jedná se o zachycení lidské podoby, které nemohlo probíhat klasickou výtvarnou vizuální cestou. Každý autor si zvolil svůj způsob získávání informací o svém modelu a svůj způsob převedení do pevného tvaru. Někteří zvolili tzv. naposlouchání portrétované osoby, jiní trávili s portrétovaným delší čas, sbírali střípky osobnosti v individuálních projevech jako je chůze, vůně, řeč, gesta nebo jen naslouchali vlastní intuici. Na získávání informací o portrétovaném se podílely všechny smysly kromě zraku a o tom, jaký podávají obraz člověka, se můžete přesvědčit na této výstavě.  Zajímavostí bylo, že ani jeden z autorů nechtěl či nepotřeboval si portrétovanou osobu prohlédnout hmatem. 

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Barevné dopoledne: Krása nechtěného

● 16/5/2024, 10−11.30 H
Uměleckoprůmyslové muzeum
Děti a rodiny, Program
Ve výtvarném umění je mnoho prostoru pro „náhody a nehody“, které nakonec dají vzniknout něčemu nečekanému a krásnému. Pojďme tomu naproti s barvami na…

Tužkou, štětcem mezi mistry – Portrét a figura

● 13/5 – 17/6/2024, 18–21 H
Pražákův palác
Dospělí, Kurzy, Program
Výtvarný kurz zaměřený na kresebné a malířské zvládnutí portrétu a figury pod vedením lektora a malíře Josefa Bubeníka. Kurz je realizován formou šesti lekcí před…

Artist is Here: Jaromír Šimkůj a Galerie 1. Vesnická

● 14/4/2024, 14 H
Dospělí, Program
Za uměním a umělci se vypravíme na venkov, konkrétně do Lhoty Rapotiny nacházející se asi 3 km od vlakové zastávky Skalice nad Svitavou. Právě…