Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky MG

● 19/02/2010–16/05/2010
Místodržitelský palác
Petr Ingerle
Archiv výstav

Výstava kreseb prezentující sbírku Moravské galerie v Brně se soustředí zejména na to, co je pro médium kresby nejpodstatnější a co představuje její nezaměnitelný charakter – tím je schopnost bezprostředního záznamu skutečnosti či pouhé myšlenky vyplývající z její snadné dostupnosti.

Při výběru exponátů byla zohledněna i taková díla, která původně nemusela být určena širokému publiku – málo vystavované či publikované skici, díla vzniklá z vnitřní potřeby, privatissima, cestovní deníky, studijní či příležitostné záznamy, juvenilia a podobně. Důležitou roli hrají rovněž díla, u nichž je použití kresby důsledkem vynucených okolností – záznamy pomíjivých, prchavých dějů, studie pohybu, ale také kresby z vězení, války atd. Kresby a grafi cké listy, tedy takzvané „práce na papíře“, bývají tradičním doplňkem – přestože často co do počtu převažujícím – všech větších malířských nebo sochařských výstav, ať již monografi ckého či tematického charakteru. Kresba bývá tradičně chápána jednak jako předstupeň realizace, a také jako emotivní záznam, který je často v protikladu k definitivnímu tvaru výsledného díla. Kromě návrhu či experimentu může kresba rovněž představovat autonomní umělecké dílo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Edukační programy pro 2. stupeň ZŠ

Školy
Za dobrodružstvím do galerie! Pestrá nabídka zážitkových programů s důrazem na mezipředmětové vazby a rozvoj tvořivosti. JAK SE OBJEDNAT? Napište na edukace@moravska-galerie.cz nebo volejte na 532 169 177 KOLIK…

ART IS HERE: Moderní umění

Pražákův palác
Stálé expozice
Ve druhém patře Pražákova paláce se nachází stálá expozice Moderního umění zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy (Bohumil Kubišta, Antonín Procházka,…

Skákací hrad Caligari na výletě aneb den dětí s Polárkou

● 03/06/2023 od 13.30–18.30 H
Björnsonovy sady
Děti a rodiny, Program
Umělecká skupina RAFANI navrhla exkluzivně pro Moravskou galerii obří nafukovací objekt, sochu nebo chcete-li skákací hrad, který se opět po čase vydává na výlet,…