Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky MG

● 19/02/2010–16/05/2010
Místodržitelský palác
Petr Ingerle
Archiv výstav

Výstava kreseb prezentující sbírku Moravské galerie v Brně se soustředí zejména na to, co je pro médium kresby nejpodstatnější a co představuje její nezaměnitelný charakter – tím je schopnost bezprostředního záznamu skutečnosti či pouhé myšlenky vyplývající z její snadné dostupnosti.

Při výběru exponátů byla zohledněna i taková díla, která původně nemusela být určena širokému publiku – málo vystavované či publikované skici, díla vzniklá z vnitřní potřeby, privatissima, cestovní deníky, studijní či příležitostné záznamy, juvenilia a podobně. Důležitou roli hrají rovněž díla, u nichž je použití kresby důsledkem vynucených okolností – záznamy pomíjivých, prchavých dějů, studie pohybu, ale také kresby z vězení, války atd. Kresby a grafi cké listy, tedy takzvané „práce na papíře“, bývají tradičním doplňkem – přestože často co do počtu převažujícím – všech větších malířských nebo sochařských výstav, ať již monografi ckého či tematického charakteru. Kresba bývá tradičně chápána jednak jako předstupeň realizace, a také jako emotivní záznam, který je často v protikladu k definitivnímu tvaru výsledného díla. Kromě návrhu či experimentu může kresba rovněž představovat autonomní umělecké dílo.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Výstavní intervence: Marie Filippovová

● OD 19/4/2024
Pražákův palác
Umění, Výstavy
Marie Filippovová představuje jednu z nejvýraznějších postav na brněnské výtvarné scéně. Její dílo na první pohled zaujme svou koncentrovaností, smyslem pro rytmus, cykličnost, časovost….

Inspirace Kafkou

● 19/4/2024–28/6/2024
Knihovna Moravské galerie, Pražákův palác
Umění, Výstavy
Na letošní sté výročí úmrtí Franze Kafky (1883–1924), jednoho z klíčových spisovatelů 20. století, reaguje kulturní svět rozmanitými literárními a uměleckými projekty. Jejich cílem je připomenout…

Výstavní intervence Inge Kosková: Krajina Hudba

● 17/5/2024–29/9/2024
Pražákův palác
Umění, Výstavy
Výstavní intervence do dlouhodobé expozice ART IS HERE: Nové umění, 1. patro Pražákova paláce, Husova 14, Brno. Médium kresby má svou bezprostředností pro Inge…