Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky MG

● 19/02/2010–16/05/2010
Místodržitelský palác
Petr Ingerle
Archiv výstav

Výstava kreseb prezentující sbírku Moravské galerie v Brně se soustředí zejména na to, co je pro médium kresby nejpodstatnější a co představuje její nezaměnitelný charakter – tím je schopnost bezprostředního záznamu skutečnosti či pouhé myšlenky vyplývající z její snadné dostupnosti.

Při výběru exponátů byla zohledněna i taková díla, která původně nemusela být určena širokému publiku – málo vystavované či publikované skici, díla vzniklá z vnitřní potřeby, privatissima, cestovní deníky, studijní či příležitostné záznamy, juvenilia a podobně. Důležitou roli hrají rovněž díla, u nichž je použití kresby důsledkem vynucených okolností – záznamy pomíjivých, prchavých dějů, studie pohybu, ale také kresby z vězení, války atd. Kresby a grafi cké listy, tedy takzvané „práce na papíře“, bývají tradičním doplňkem – přestože často co do počtu převažujícím – všech větších malířských nebo sochařských výstav, ať již monografi ckého či tematického charakteru. Kresba bývá tradičně chápána jednak jako předstupeň realizace, a také jako emotivní záznam, který je často v protikladu k definitivnímu tvaru výsledného díla. Kromě návrhu či experimentu může kresba rovněž představovat autonomní umělecké dílo.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

ART DESIGN FASHION JAMU

● 17/05/2023 v 18.00 H
Uměleckoprůmyslové muzeum
Nezařazené
Uměleckoprůmyslové muzeum a jeho nový koncept ART DESIGN FASHION inspiroval Ateliér fyzického divadla Janáčkovy akademie múzických umění k vytvoření série site-specific performancí. K jejich zhlédnutí jste…

DESIGNLAB: OTEVŘENÉ DÍLNY

● 17/1/2024, 17–20 H
Uměleckoprůmyslové muzeum
Děti a rodiny, Dospělí, Program
Přijďte tvořit do Designlabu v rámci otevřených dílen. Co v DESIGNLABU najdete? 3D tiskárny, vyřezávací plotr, termolis, šicí stroje, programovatelné vyšívací stroje, plackovače a fotokoutek. Každý může…