Mexická keramika ve sbírce MG

● 06/09/2012–20/01/2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
Markéta Vejrostová
Archiv výstav

Exotická keramika z Mexika ve sbírce Moravské galerie v Brně představuje jedinečný soubor dokládající tvorbu mexických hrnčířů ve druhé polovině 19. století. Výstava představí zejména produkci jednoho z nejvýznamnějších keramických center mexického státu Jalisco, proslulých dílen v Tonalá, vyrábějících polychromní keramické nádoby zdobené bohatou malbou s přídatkem zlata a stříbra.

Exotická keramika z Mexika ve sbírce Moravské galerie v Brně představuje jedinečný soubor dokládající tvorbu mexických hrnčířů z druhé poloviny 19. století, doplněný ukázkami plastik z předkolumbovských dob.
Historicky cenná kolekce mexické keramiky z období po vyhlášení mexické nezávislosti (r. 1821) přesahuje svou kvalitou i rozsahem obdobný fond v náprstkově muzeu v Praze. srovnatelné kusy pak budeme těžko hledat i v dalších evropských muzejních a galerijních institucích.
Exponáty, získané do sbírky mg na konci 19. století, vznikaly různými technikami. některé byly utvářeny v keramických formách – kadlubech (předkolumbovská plastika), jiné modelované z volné ruky (novověké figurky) či vytáčené na kruhu (nádoby z 19. století). mezi  vystavenými  předměty  vyniká  soubor  z  produkce  dílny  ve  městě  Tonalá  v  mexickém  státě  Jalisco.
Keramické nádoby vytáčené na kruhu, polychromně malované s přídatkem zlata a stříbra a leštěné, jsou dodnes považovány za tvorbu charakteristickou pro Mexiko. bohaté květinové ornamenty a figury ptáků a zvířat – fantasticky stylizované – vycházejí z mexické přírody i ze symbolů Mexika, jejichž příkladem je orel sedící na kaktusu s hadem v zobáku. Jde o emblém vycházející z aztécké legendy o založení hlavního města tenochtitlánu (dnešní Mexico city) na místě, kde putující Aztékové v roce 1325 měli orla s hadem spatřit.
Mezi nejrůznějšími formami keramiky si nás patrně nejvíce podmaní zoomorfní nádoby a svícny, které podněcují naši představivost a obrazotvornost. k nim patří plasticky ztvárněné mytické bytosti – nagualové – se zvířecím tělem a lidským obličejem, které podle mexické tradice pomáhají lidem nalézt cestu
k úspěšnému a šťastnému životu.
Mexická keramika, v níž se skutečnost prolíná s fantazií, nám přináší setkání s exotikou plnou radosti a bohaté imaginace.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Zemřel emeritní kurátor Moravské galerie v Brně Antonín Dufek

● xx/xx/2021–xx/xx/2021
27/10/2023
Tisková zpráva
Tiskové zprávy i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

Lexová&Smetana: Out of the Blue

22/2/2024
Tisková zpráva
Tiskové zprávy i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…

Inspirace Kafkou

● xx/xx/2021–xx/xx/2021
Tisková zpráva
Tiskové zprávy i fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s…