Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky

● 03/12/2010–03/04/2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Alexandra Kusá, Marek Pokorný
Archiv výstav

Rozsáhlé dílo Kamila Lhotáka (1912-1990), který působil jako malíř, grafik, ilustrátor, autor filmů a knih, je širokou veřejností oblíbené především pro své náměty a atmosféru. Na svou dobu se však umělec odvážil něčeho neslýchaného: po všech složitostech a intelektualismu moderny znovu objevil prostotu a začal popisovat okolní svět. Nešlo sice o „svět, ve kterém žijeme“, ale byl to svět zároveň civilní i univerzálně nostalgický, a proto jeho pozorovatelům něčím velmi blízký. Navzdory proklamacím o orientaci na realitu moderního života a scenérii velkoměsta, které se doslova ve všech pádech skloňovaly v programových prohlášeních Skupiny 42, se ovšem Lhoták zaměřil na motivy, které s nimi souzní jenom zdánlivě. V jeho případě jde spíše o vzpomínky na chlapecký svět (i jeho) dětství: obliba balónů, motorek, aut, cyklistů, ohrad a zadních dvorků – to jsou obrazy minuciózního světa sběratele a svědka vizuálních podnětů. K výběru motivů se pak u Lhotáka přidává přímá a srozumitelná forma výtvarného jazyka, která přispívá k všeobecné oblibě autorova díla, jazyka, který si tak, navzdory době, mohl jít vytrvale svou cestou. Připravovaná výstava ovšem není monografi í v klasickém slova smyslu. Moravská galerie v Brně se rozhodla představit dílo klasika českého malířství a významného člena Skupiny 42 v jeho, můžeme-li to tak říci, inspirativním kontextu. Projekt se proto rovnocenně zaměří jak na konkrétní výtvarná díla, tak na historické dopravní prostředky a další artefakty z Technického muzea Brno či na ukázky související dobové knižní produkce. Hlavním tématem výstavy, rovinou, již chce výstava zvýraznit, je tedy Lhotákův obrazový svět, a proto v přímé konfrontaci představíme díla a jejich náměty z reálného světa společně zasazené ve zdánlivě neutrálním prostoru muzea umění. Výstavně tak nejen podtrhneme sílu a jedinečnost autorova díla, ale vytvoříme i něco nového – divácký zážitek.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Dagmar Hochová

● 19/04/2024–29/09/2024
Pražákův palác
Připravované výstavy
Kurátor: Jiří Pátek Po deseti letech, během nichž fotografické oddělení Moravské galerie v Brně zpracovávalo objemnou pozůstalost významné domácí fotografky Dagmar Hochové (1926–2012), přišla chvíle,…

BAREVNÉ DOPOLEDNE: NA ZAČÁTKU BYLA HLÍNA

● 25/1/2024, 10−11.30 H
Uměleckoprůmyslové muzeum
Děti a rodiny, Program
To by jeden nevěřil, co dokáže člověk vytvořit z hroudy hlíny. Přesvědčíme se o tom na výstavě Made by Fire. Designéři se už práci…

Posel krásy

Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici
Stálé expozice
Do expozice uvádí hned v průjezdu geometrická intervence od italsko-rakouské umělkyně Esther Stocker. V expozici jsou zahrnuti i současní umělci, kteří se Josefem Hoffmannem…