Josef Kunzfeld: Fotograf a muzeum / Fotograf a město

● 17/06/2011–25/09/2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Petra Trnková
Archiv výstav

Brněnská fotografie 19. století patří k méně známým kapitolám zdejších dějin fotografického média, a to i přesto, že k ní náleží celá řada pozoruhodných autorů a děl. Prostřednictvím jednoho jména, které se téměř výlučně vztahuje právě ke zdejšímu regionu, se výstava snaží přitáhnout pozornost jak odborné, tak i širší veřejnosti.

Profesionální fotograf Josef Kunzfeld (1842-1915) byl bezpochyby jednou
z nejpozoruhodnějších osobností brněnské fotografie druhé poloviny 19. století. V průběhu pěti desetiletí, kdy v Brně nepřetržitě provozoval svou fotografickou živnost, vycházela z jeho ateliéru nejen běžná portrétní produkce, ale i méně obvyklé fotografické zakázky pro veřejné instituce. Ve spolupráci s Moravským průmyslovým muzeem vznikaly fotografie sbírkových a výstavních předmětů, Františkovo muzeum zase získalo do svých sbírek fotografie architektury a pro brněnský magistrát Kunzfeld po více než dvě desetiletí dokumentoval urbanistickou a architektonickou proměnu města. Právě fotografie z těchto konvolutů tvoří těžiště celého výstavního projektu.

Fotografie z Ateliéru Kunzfeld, zvláště pak snímky z brněnských ulic, kterých se ve zdejších institucích zachovaly stovky, slouží dodnes celé řadě historiků coby jedinečný zdroj informací o podobě města na přelomu 19. a 20. století a zpravidla nechybí v žádné publikaci o novodobé historii města. Jméno samotného Josefa Kunzfelda a okolnosti vzniku fotografií ovšem bývají zpravidla opomíjeny. Výstava se proto snaží jednak připomenout jméno tohoto fotografa, upozornit na komplexnost a rozsah jeho práce a v neposlední řadě také poukázat na možnosti zdejších fotografických sbírek a fondů.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Tužkou, štětcem mezi mistry – Portrét a figura

● 13/5 – 17/6/2024, 18–21 H
Pražákův palác
Dospělí, Kurzy, Program
Výtvarný kurz zaměřený na kresebné a malířské zvládnutí portrétu a figury pod vedením lektora a malíře Josefa Bubeníka. Kurz je realizován formou šesti lekcí před…

Reinterpretace Josefa Hoffmanna

● 27/09/2022
Tisková zpráva
Tisková zpráva ke stažení zde. Fotografie ke stažení zde. Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti…

„Prvních třicet“ (1873–1903) aneb od Světové výstavy po Prostřený stůl

Uměleckoprůmyslové muzeum
Stálé expozice, Výstavy
Mezi prvním a druhým patrem brněnského Uměleckoprůmyslového muzea se nachází tzv. Votivní sál. Prostoru dominuje vitráž od brněnského malíře Emila Pirchana s alegorickým vyobrazením…